< Terug

Afbeelding

De reis van de kinderen Israëls

Vervaardiger Joannes van Deutecom de Jongere
Datering ca. 1610
Materiaal kopergravure
Afmetingen 30 x 49cm
Commentaar

Het land Kanaän vanuit het oosten gezien. De kaart combineert de uittocht uit Egypte, de reis door de woestijn en de verdeling van het land Kanaän in twaalf delen. Rechtsonder is geschreven wat de kaart toont: links Aäron en het heiligdom, het tabernakel en de tenten van de Israëlieten, rechts de door Salomo gebouwde tempel. Beide heiligdommen zijn verdwenen, de altaren gedoofd. De offers die de joden tegenwoordig brengen zijn de offeranden van het hart en van de mond. God woont niet meer in het tabernakel of de tempel, maar Hij troont op de lofzangen Israëls.De kaart komt waarschijnlijk uit een Hollandse bijbel, uitgegeven te Rotterdam.

Bijbelreferenties Hosea 11:1, Deuteronomium 8:2, 1 Kronieken 17:5, Numeri 1:1, Wijsheid 19:1-9, Psalm 22:4, Exodus 16:35, 2 Koningen 21:7
Bibliografische referenties

W.G.J. van der Sluys, Het Land Van de Bijbel, Uitg. Mappamundi/Het Spectrum, pag. 68-69.

Bestandsnaam bnc100638