< Terug

Afbeelding

De veertigjarige reis van de kinderen Israëls

Vervaardiger Jakob Hendrik, Pieter Keur en Pieter Rotterdam
Datering ca. 1648
Materiaal kopergravure
Afmetingen 31 x 45,5cm
Commentaar

De kaart toont het beloofde land Kanaän vanuit het oosten gezien. In de vruchtbare Nijldelta begint de reis en vervolgt via de Schelfzee naar de woestijn. We zien Elim als een groene vlek met fonteinen en palmbomen. Onderaan wordt vermeld dat de kaart aan de hand van Numeri 33 is getekend. De handelsactiviteiten van Salomo zijn uitgebreid weergegeven. Vanuit Ezeon Geber, het huidige Elat, vertrekken de schepen naar Ofir om goud te halen. De verklarende tekst rekent het goud om in sjekels. De blauwe wolk symboliseert de aanwezigheid van de God van Israël. Mozes, met horens, ontvangt uit de wolk de twee stenen tafels. Bij ieder tafereel staan de betreffende bijbelpassages aangegeven.

Bijbelreferenties Deuteronomium 2:1, Wijsheid 19:5, Psalm 136:16, 1 Koningen 9:28, Exodus 15:22, Numeri 33:1-48
Bibliografische referenties

W.G.J. van der Sluys, Het Land Van de Bijbel, Uitg. Mappamundi/Het Spectrum, pag. 122-123

Bestandsnaam bnc100627