< Terug

Afbeelding

Het Perzische Rijk

Vervaardiger n.v.t
Copyright Deense Bijbel Genootschap/NBG
Commentaar

Omstreeks 550 v.Chr. werd Cyrus koning van Ansan. Vandaaruit onderwierp hij de Meden. De verovering van Lydië in klein Azië werd gevolgd door de inname van Babylon in 539. Cyrus' opvolger Cambyses (530-522) veroverde Egypte. Darius I (522-486) organiseerde het rijk in satrapieën (Perzische voor provincies). Op den duur verzwakte de macht van Perzië.

Bijbelreferenties 2 Makkabeeën 1:19, Ester Grieks 10:2, Ester Grieks 1:1, Daniël 10:1, Ester 1:1, Haggai 2:10
Icon class 25 A 3 (Perzië)
Bestandsnaam bnc01225