< Terug

Afbeelding

Jozef; Israël in Egypte

Materiaal cartografie
Copyright Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

In het verhaal over Jozef, dat in Egypte is gesitueerd, staat de positie van een Jood aan een heidens koninklijk hof centraal, een thema dat ook in de boeken Daniël en Ester wordt uitgewerkt. Het verhaal vormt binnen het geheel van de Pentateuch - de eerste vijf bijbelboeken - een brug tussen de tradities over de aartsvaders in Kanaän en de geschiedenis van de uittocht uit Egypte en de woestijnreis naar het beloofde land.

Bijbelreferenties Exodus 1:5, Genesis 41:44
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 29, kaart 29

Icon class 25 A 3 (Egypte, Sinai)
Bestandsnaam bnc01533