< Terug

Afbeelding

Juda ten tijde van Hizkia

Materiaal cartografie
Copyright Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

Tijdens de regering van Hizkia (716-687) was Juda een vazal van Assyrië. De koning versterkte vier voorraadsteden en nam andere maatregelen om Juda militair uit te rusten voor een komend conflict met Assyrië. Hij kwam in opstand tegen de Assyrische koning Sanherib (704-681), die in 701 Juda binnenviel. Eerst veroverde Sanherib de steden buiten Jeruzalem, daarna belegerde hij de hoofdstad. Een Egyptisch leger dat Juda te hulp kwam, verloeg hij bij Elteke, maar Jeruzalem nam hij niet in. De inname van de Judese stad Lakis liet Sanherib afbeelden op reliëfs in zijn paleis in Nineve (thans in het British Museum).

Bijbelreferenties Micha 1:8-16, Jesaja 10:28-32, 2 Koningen 18:13, 1 Kronieken 4:34-43, 2 Kronieken 32:1
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 39, kaart 43

Bestandsnaam bnc101224