< Terug

Afbeelding

Kanaän ten tijde van Abraham en Isaak

Materiaal cartografie
Copyright Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

De familie van Abraham kwam uit Ur der Chaldeeën, maar trok naar Haran. Vandaar ging Abraham naar Kanaän en vestigde zich bij Hebron. Abraham geldt als 'vader der volkeren': via Isaak zijn zoon bij zijn vrouw Sara, stamt het joodse volk van hem af, via Ismaël, zijn zoon bij de slavin Hagar, het Arabische. De zonen van zijn vrouw Ketura gelden als stamvaders van weer andere volken.

Bijbelreferenties 1 Kronieken 1:28, Genesis 12:1
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 28, kaart 27

Icon class 25 A 3 (Kanaan)
Bestandsnaam bnc01531