< Terug

Afbeelding

Mizrach met scènes uit Exodus

Vervaardiger Levie David van Gelder
Datering ca. 1845
Materiaal papier en inkt
Afmetingen 50 x 35cm
Standplaats Amsterdam, Joods Historisch Museum
Commentaar

De letterlijke vertaling van het woord mizrach is 'het Oosten', de gebedsrichting. Ook kunnen de Hebreeuwse letters geïnterpreteerd worden als een afkorting voor de woorden: ‘van deze kant komt de geest des levens’. Een mizrach wordt in de huiskamer of gebedsruimte opgehangen om de gebedsrichting te markeren. Op deze mizrach staan bijbelteksten en lofzeggingen in het Nederlands en Hebreeuws, met afbeeldingen van Mozes op de berg Sinaï. In het midden een afbeelding van de tora die open ligt bij het boek Mozes. Onderaan de beeltenissen van Mozes en Aäron met daartussen de wetstafelen.

Bijbelreferenties Exodus 31:8, Numeri 4:1, Psalm 77:21
Bestandsnaam bnc100621