< Terug

Afbeelding

David

Materiaal cartografie
Copyright Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

In Hebron werd David tot koning over Juda uitgeroepen; na de dood van Sauls zoon Isboset werd hij ook koning van Israël. Na de verovering van Jeruzalem maakte hij van die stad zijn residentie. Hij nam een reeks van Kanaänitische steden in, zoals Megiddo, Taänak en Bet-San. Vervolgens onderwierp hij Edom, Moab en Ammon. Waarschijnlijk dwong hij de Filistijnen en Aram-Damascus tot de vazalstatus. De pijltjes op de kaart verwijzen naar de volkstelling die op last van David door Joab werd uitgevoerd (2 Sam. 24)

Bijbelreferenties 2 Samuël 8:6, 1 Kronieken 11:9, 1 Koningen 2:11, 2 Samuël 5:3
Bibliografische referenties

Atlas van de Bijbel, John Strange, Kopenhagen, 1998 kaart 37

Bestandsnaam bnc900545