Inhoudsopgave Hooglied Volgende 5 hoofdstukken

Hooglied > Hoofdstuk 1 - 5

Hooglied 1

Gaspard de Crayer - Visioen van Lutgard van Tongeren
Piet Mondriaan - Passiebloem
Frans Franciscus - Adam & Eve II
Anoniem, Nederlands - Trouwring
Anoniem, Nederlands - Bruidsgordel
Saskia Weishut-Snapper - Choepa

1Hooglied, van Salomo.IndelingJeff Hamburg - HoogliedBertus van Lier - Het HoogliedGerardjan Rijnders en Pieter de Ruiter - Echt?'Stemmen'Salomo


Zij
2Laat hij mij kussen,
laat zijn mond mij kussen!
Jouw liefde is zoeter dan wijn,Gaspard de Crayer - Visioen van Lutgard van TongerenPiet Mondriaan - Passiebloem
3zoet is de geur van je huid,
je naam is een kostbaar parfum.
Daarom houden de meisjes van jou.
4Neem mij met je mee. Laten we rennen!

Mijn koning brengt mij in zijn kamers.

Laten we juichen en zingen om jou!
Laten we jouw liefde prijzen,
meer nog dan wijn.
Natuurlijk houden de meisjes van jou!Jacob Revius – Het Hoghe Liedt Salomons

5Meisjes van Jeruzalem,
donker ben ik, en mooi,
als het doek van Salomo’s tenten.Frans Franciscus - Adam & Eve II
6Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben,
omdat de zon mij heeft gebrand.
Mijn moeders zonen waren hard voor mij:
ik moest hun wijngaarden bewaken.
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.Jacob Revius – Het Hoghe Liedt Salomons

7Zeg mij toch, mijn allerliefste,
waar laat jij je kudde weiden,
waar laat jij die ’s middags rusten?
Laat me toch niet dwalend
langs de kudden van je vrienden gaan.

Hij
8Als je mij niet vinden kunt,
mooiste van alle vrouwen,
volg dan het spoor van de kudde,
weid je geiten waar de herders schuilen.

9Vriendin van mij,
met een merrie voor farao’s wagen
vergelijk ik jou!
10Hoe lieflijk zijn je wangen en je ringen,
hoe sierlijk zijn je hals en je ketting.Anoniem, Nederlands - Trouwring
11Laten we een gouden sieraad voor je maken,
bezaaid met zilveren stipjes.Anoniem, Nederlands - Bruidsgordel

Zij
12Nu mijn koning op zijn rustbed ligt,
geurt mijn nardus zoet.
13Mijn lief is mij een bundel mirre,
hij slaapt tussen mijn borsten.
14Mijn lief is mij een hennatros
in de wijngaarden van Engedi.

Hij
15Je bent zo mooi, vriendin van mij,
je bent zo mooi!
Je ogen zijn duiven.

Zij
16Wat ben je mooi, mijn lief,
wat ben je bekoorlijk.
Het groen is ons bed,
17de balken van ons huis zijn ceders,
de binten zijn cipressen.Saskia Weishut-Snapper - Choepa

Hooglied 2

1Ik ben een lelie van de Saron,
een wilde lelie in het dal.A. H. Bakker Korff - Bijbellezing

Hij
2Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin tussen de meisjes.Een lelie onder de doornenP. F. Thomése – SchaduwkindGuido Gezelle – Ego FlosNicolaes Biestkens – Lelie onder de doornenimpressumHendrik van Wieringen - De Heiland is een roos, een lely in de dalen

Zij
3Als een appelboom tussen de bomen van het bos,
zo is mijn lief tussen de jongens.
Ik verlang in zijn schaduw te zitten,
met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven.Hendrik Nicolaas Werkman - Het bruidspaar onder de baldakijn

4Hij brengt mij in het wijnhuis,
boven mij zijn vaandel van liefde.Jan Luyken - Joodsche Bruiloft
5Verkwik me met rozijnen,
verfris me met appels,
want ik ben ziek van liefde.Hendrik van Wieringen - O Leraars! wilt de bruid van liefde krank, versterken
6Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,
met zijn rechterarm omhelst hij mij.

7Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.Chris Lebeau - De Verloving

Zij
8Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
9Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.Hendrik van Wieringen - Mijn lief is als een Rhee, staat aan de muur te kijken

10Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
11Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.Willem Wilmink – Een eigen Hooglied
12De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
13De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

Sta op, vriendin,
Mooi meisje, kom!Die mey spruyt uut den dorren houtOnbekend - Ficus carica (vijg)Elisabeth Duisdeiker - Vitis vinifera (druif)
14Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.’

Hij en zij
15Vang voor ons de vossen,
vang die kleine vossen.
Ze vernielen de wijngaard,
onze wijngaard vol bloeiende ranken.Kleine vossen bederven de wijngaard

Zij
16Mijn lief is van mij,
en ik ben van hem.
Hij weidt tussen de lelies.Gaspard de Crayer - Een Cisterciënzerin ontvangt de bruidskroon van Christus
17Nu de dag weer ademt
en het duister vlucht –
ga nu weg, mijn lief.
Spring als een gazelle,
als het jong van een hert
over de geurige bergen.

Hooglied 3

Anoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 30 (.k.)
Anoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 31 (.l.)
Anoniem - Mystieke Bruiloft
Anoniem - Bruidskroontje
Anoniem - Dans der deugden rond Christus in het Paradijs
Chris Lebeau - Het Huwelijk
1’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.De Leidse Willeram (ca. 1100)
2Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,
laat ik in de straten, op de pleinen,
zoeken naar mijn allerliefste.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.Frans Kellendonk – Mystiek lichaamAnoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 30 (.k.)

3De wachters vinden mij
op hun ronde door de stad.
‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’
4Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij
of ik vind mijn lief.
Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los
tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis,
in de kamer van haar die mij baarde.Anoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 31 (.l.)

5Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de hinden op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
voordat zij het wil.

Meisjes
6Wie is zij,
die daar komt uit de woestijn
als een zuil van rook,
in een wolk van wierook en mirre,
in een geur van kostbare kruiden?Hooglied als allegorie
7Kijk! Salomo’s draagstoel,
omringd door zestig helden
uit de keurtroepen van Israël,
8allen met de hand op het zwaard,
geoefend in de strijd,
ieder met het zwaard op de heup,
bedacht op nachtelijk gevaar.Judith Herzberg – Zevenentwintig Liefdesliedjes

9Een draagkoets maakte koning Salomo,
een koets van cederhout.Anoniem - Mystieke Bruiloft
10De stijlen zijn van zilver,
het baldakijn van goud,
de zetel is van purper.
Hij is versierd met tekens van liefde
door de meisjes van Jeruzalem.

11Kom kijken, meisjes van Sion,
kijk naar koning Salomo!
Kijk! De kroon waarmee zijn moeder hem tooide
op zijn bruiloftsdag,
de dag die zijn hart zo verblijdt.Anoniem - BruidskroontjeAnoniem - Dans der deugden rond Christus in het ParadijsChris Lebeau - Het Huwelijk

Hooglied 4

Hij
1Je bent zo mooi, vriendin van mij,
je bent zo mooi!
Je ogen zijn duiven,
door je sluier heen.
Je haar golft als een kudde geiten
die afdaalt van Gileads bergen.Judith Herzberg – Zevenentwintig LiefdesliedjesMaria in de middeleeuwse beeldhouwkunst
2Je tanden zijn als witte schapen:
klaar voor de scheerder
komen ze twee aan twee uit het water,
er ontbreekt er niet een.François Haverschmidt - De tandmeester
3Als een koord van karmozijn zijn je lippen,
je mond is betoverend.
Als het rood van een granaatappel
fonkelt je lach,
door je sluier heen.Roodkleuren
4Je hals is als de toren van David,
die in ringen is gebouwd,
die met schilden is behangen,
met wel duizend schilden van helden.
5Je borsten zijn als kalfjes,
als de tweeling van een gazelle,
die tussen de lelies weidt.Wasf
6Nu de dag weer ademt
en het duister vlucht,
ga ik naar de mirreberg,
ga ik naar de wierookheuvel.
7Vriendin, aan jou is alles mooi,
niets ontsiert je schoonheid.Een miniatuuraltaarDe Vorstermanbijbel van 1528Anoniem, Zuid-Nederland / Antwerpen - Miniatuuraltaar: achterzijde en buitenkant vleugels met Joris en ChristoffelAnoniem, Zuid-Nederland / Antwerpen - Miniatuuraltaar: Maria met kind op de maansikkel, en enkele heiligen

8Mijn bruid, ga met me mee,
kom mee, weg van de Libanon.
Daal af van de top van de Amana,
de top van de Senir, de Hermon.
Weg van de bergen waar leeuwen huizen,
weg van de holen waar panters schuilen.Anoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 40 (.v.)
9Zusje, bruid van mij,
je brengt me in vervoering,
je brengt me in verrukking
met maar één blik van je ogen,
met één flonker van je ketting.
10Zusje, bruid van mij,
hoe heerlijk is jouw liefde,
hoeveel zoeter nog dan wijn.
Hoeveel zoeter is je geur
dan alle balsems die er zijn.
11Mijn bruid, je lippen druipen van honing,
melk en honing proef ik onder je tong,
je kleed geurt naar de Libanon.

12Zusje, bruid,
een besloten hof ben jij,
een gesloten tuin,
een verzegelde bron.Maria op de zodenbankBesloten hofje met Daniël in de leeuwenkuilAnoniem: Mechelen - Besloten Hof met Daniël in de leeuwenkuilPieter van Gunst - Houwelijks plegtigheden by de JoodenAtelier van Dieric Bouts - Maria met kind, gezeten op een zodenbankManuel Claasen - Hortus conclusus; Onze-Lieve-Vrouw van De Steenlinde
13Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels,
met een overvloed aan vruchten,
hennabloemen, nardusplanten,
14nardus en saffraan, kalmoes en kaneel,
wierookbomen, allerlei soorten,
mirre, aloë,
balsems, allerfijnst.
15Je bent een bron omringd door tuinen,
een put met helder water,
een bergbeek van de Libanon.Het hemels huwelijkAnoniem - Visioen van een begijnAnoniem - Heilige Antonius van Padua

Zij
16Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.Jeff Hamburg - Drieluik van een arts

Hooglied 5

Hij
1Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.

Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!Die mey spruyt uut den dorren houtSimon Marmion - De zalige maagden in het paradijsFrans Franciscus - Sacre du PrintempsMeester van de Spes Nostra - Vier reguliere kanunniken van Sint Augustinus mediterend bij een geopend graf

Zij
2Ik sliep, maar mijn hart was wakker.
Hoor! Mijn lief klopt aan!
‘Doe open, zusje, mijn vriendin,
mijn duif, mijn allermooiste.
Mijn hoofd is nat van de dauw,
mijn lokken vochtig van de nacht.’Anoniem - Heilige in extaseHendrik van Wieringen - De Heer komt in zijn hof, en wil zijn mijrrhe plukken
3‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan,
moet ik het weer aandoen?
En ik heb mijn voeten al gewassen,
moet ik ze weer vuil maken?’
4Mijn lief stak zijn hand naar binnen,
een siddering trok door mij heen – om hem!Judith Herzberg – Zevenentwintig Liefdesliedjes
5Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen.
Mijn handen dropen van mirre,
mirre vloeide van mijn vingers
op de grendel van de deur.
6En ik deed open voor mijn lief,
maar hij was weg,
mijn lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij
toen ik zag dat hij er niet meer was.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.
7De wachters vonden mij
op hun ronde door de stad.
Ze sloegen mij, ze verwondden mij,
ze rukten mij de sluier af,
de wachters van de muren.Frans Franciscus - Decoronation, allegory on violenceAart Lamberts - Wachters

8Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.Hieke Luik - Weeping beauty

Meisjes
9Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
mooiste van alle vrouwen?
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
dat je ons dit zo bezweert?

Zij
10Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.Anoniem - Wederzijdse liefde tussen Teresa van Avila en Christus
11Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.
12Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
die druipen van vloeiende mirre.
14Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.
Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon.
16Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!Wasf