Inhoudsopgave 2 Johannes

2 Johannes > Hoofdstuk 1

2 Johannes 1

1Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk liefheb – en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen –JohannesOrganisatie in de vroege kerkVan Tichelens Nieuwe Testament van 1926Zuid-Nederland(?), Nederrijngebied(?) - Vrouwelijke HeiligeAnoniem, bourgondisch - Madonna 2op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. 3Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.Een vroeg massaproductAnoniem Kleef-Gelre - Drie-eenheidAnoniem, Utrecht - De madonna als apocalyptische vrouwPieter Coecke van Aelst - Genadestoel


4Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft.Anoniem, Zuid Nederlands - Apostel 5En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben.De verpersoonlijking van de liefde 6Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.Hendrik van Wieringen - O Leraars! wilt de bruid van liefde krank, versterken

7Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!AntichristDe antichrist 8Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. 9Wie niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.Noord Nederlands - Portret van Christus 10Als er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, 11want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.


12Hoewel ik u nog veel te zeggen heb, wil ik dat niet doen met inkt op papyrus. Ik hoop naar u toe te komen en persoonlijk met u te spreken; dan zal onze vreugde volkomen zijn. 13De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u.Geen nieuw gebodJoos van Cleve - Christus- en Johanneskind elkaar omarmend