Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

Verschillende Meesters - Psalm 105
Hendrik van Wieringen - 't is God alleen, die den Godlozen 't ligt zal keeren
Ludolf van Saksen - De opdracht in de tempel
Lambertus T.C. Lourijsen - Verlossing door zijn bloed
Hendrik van Wieringen - Wilt nooit dat Heilig is, mee deelen aan de honden
Pieter van de Ronden - Kerkboek met Mozes, Aäron en de vier evangelisten
Frank van Hemert - Drie dagen
Pierre François de Noter en Félix de Vigne - Het bezoek van Albert Dürer aan het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent
Willem Sandberg - Plaquette aanslag bevolkingsregister

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie