Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

Hendrik van Wieringen - De booze list bedeckt zig niet met het zwarte kleed
school van Rembrandt - De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Christus neemt afscheid van zijn moeder
Onbekend - Vijg
Cornelis de Baellieur (I) - Christus en de echtbreekster
Pierre François de Noter en Félix de Vigne - Het bezoek van Albert Dürer aan het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent
Vincent Laurensz. van der Vinne II - Het XXXIIste zinnebeeld, de kermiskraam
Rembrandt - Het Joodse bruidje
n.v.t - Aangifte geboorte zoon van prinses Margriet en Mr. P. van Vollenhoven

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie