Verwissel de beelden

Rode draden

Rembrandt - Susanna wordt door de beide oudsten bedreigd
Isaac Israëls - Processie in de oud-katholieke Kerk te Den Haag
Meesters van Otto van Moerdrecht - Juda wordt als gezagvoerder aangewezen
Onbekend - Keulse bijbel met titelpagina van het Nieuwe Testament

Inleiding

Naast de ingangen per bijbelboek kent Bijbelencultuur.nl ook een tweede set toegangspoorten: de Rode draden, die u de kans bieden om dwars door de site te gaan zonder te verdwalen. Aan de hand van bepaalde thema's worden in Rode draden tal van tussendeuren geopend, waardoor u een andere blik op de collectie wordt gegund.

Bij deze rondleidingen kunt u kiezen uit verschillende invalshoeken: een thema of motief dat in verschillende bijbelboeken voorkomt, de verschillende bijbelse verbeeldingen van een bepaalde kunstenaar, een genre dat meer dan eens beoefend is; ook een 'virtuele wandeling' door de bijbelse collectie van een bepaald museum zal binnenkort tot de mogelijkheden behoren.

In de komende tijd zullen wij steeds nieuwe Rode draden ontwikkelen en de bestaande uitbreiden. Als u hiervoor interessante suggesties hebt, nodigen we u uit om ons deze via bijbel@aup.nl toe te sturen.