Rode draad

Anoniem : Menora
Marcus van Loopik : De zevende scheppingsdag

De joodse kalender

De joodse kalender is gebaseerd op de maancyclus. Dat betekent dat de dag met het invallen van de nacht begint, en dus ook dat alle feesten 's avonds beginnen. Maar in tegenstelling tot de islamitische kalender, die ook op de maancyclus gebaseerd is, kent de joodse een schrikkelmaand, waardoor het jaar wel in de pas blijft lopen met de internationaal gebruikelijke kalender die op het zonnejaar gebaseerd is.

De joodse maanden zijn:

nisan - valt in maart/april
ijar - valt in april/mei
siwan - valt in mei/juni
tammuz - valt in juni/juli
ab - valt in juli/augustus
elul - valt in augustus/september
tisri - valt in september/oktober
cheswan - valt in oktober/november
kislew - valt in november/december
tebet - valt in december/januari
sebat - valt in januari/februari (eventueel adar 1, de schrikkelmaand)
adar (2, in schrikkeljaren) - valt in februari/maart

De joodse jaartelling begint met de schepping, in het jaar 0. Deze zou 3761 jaar voor de geboorte van Christus hebben plaatsgevonden. Het jaar 2006 is dus volgens joodse telling al het jaar 5766. Christenen hebben ervoor gekozen hun jaartelling te laten beginnen met de volgens hen ingrijpendste gebeurtenis uit de geschiedenis: de geboorte van Christus. Hetzelfde geldt voor de islam waar de tijdsrekening begint met de hidjra, de emigratie van Mohammed van Mekka naar Medina in 622 volgens christelijke telling.

De van oorsprong christelijke jaartelling is inmiddels uitgegroeid tot internationale standaard. Om de indruk te vermijden dat men de rest van de wereld een westers-christelijk en kolonialistisch wereldbeeld wil opdringen, vindt men inmiddels de merkwaardigste vormen van politiek-correcte aanduidingen voor de christelijke jaartelling: 'onze jaartelling', 'westerse jaartelling', 'moderne jaartelling', 'gewone jaartelling'. Het meest eerlijk zou toch een vermelding zijn die de christelijke oorsprong van deze jaartelling niet verloochent: 2006 n. C. (na Christus).

In het Oude Testament vinden we sporen van drie verschillende systemen om de maanden aan te duiden: een KanaƤnitisch systeem, een Babylonisch systeem en een systeem met telwoorden. De joodse kalender is gebaseerd op het Babylonische systeem. De maandnamen abib, ziw, bul en etanim horen waarschijnlijk tot een KanaƤnitische namenreeks.

  • Toon terzijde Het joodse nieuwjaar (Rosj Hasjana)
  • Toon terzijde Grote Verzoendag (Jom Kippoer)
  • Toon terzijde Het Loofhuttenfeest (Soekot)
  • Toon terzijde Inwijdingsfeest (Chanoeka)
  • Toon terzijde Lotenfeest (Poeriem)
  • Toon terzijde Pesach
  • Toon terzijde Pinksteren
  • Toon terzijde Rondom het jaar