Wisselgalerij

Wat is een Webquest?

Anoniem, Holland - Biblia Pauperum, p. 8 (h)
Opper-Gelre, atelier Meester van Elsloo - Marianum
Reinier de Huy - Doopvont
Frank van Hemert - Drie dagen
Herman Jansz. Muller naar Maarten van Heemskerck - De drie christelijke helden: Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon
Jan Luyken - Elisa strooit meel in de pot
Joost Cornelisz Droochsloot - De zeven werken van barmhartigheid
Simon Bening - David in gebed
Jheronimus Bosch - Het woud heeft oren, het veld heeft ogen

Een Webquest is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie in elk geval gedeeltelijk afkomstig is van bronnen op Internet. Het concept is in 1995 ontwikkeld door Bernie Dodge (San Diego State University), die zich daarbij heeft laten leiden door de onderwijskundige ideeën van Marzano. Hét startpunt voor Webquests is The WebQuest Page: http://webquest.sdsu.edu. Ook op www.webkwestie.nl kan men veel informatie over Webquests vinden, met diverse voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Een Webquest is een online module die leerlingen iets laat leren over een bepaald onderwerp of probleem. Vaak gaat het om een samenwerkingsopdracht waarbij de leerlingen ieder een verschillende rol krijgen met betrekking tot de opdracht.
De Webquest zelf zorgt voor de structuur voor het uitwerken van de opdracht, en biedt leerlingen zo ook de mogelijkheid om de chaos van Internet toch succesvol te gebruiken. De leerlingen ontwikkelen een eindproduct dat hun kennis over het probleem of onderwerp demonstreert. Bij Webquests ligt de nadruk op het verwerken van de informatie, niet op het zoeken ervan.
Voor de leerlingen moet de Webquest een uitdagende en uitvoerbare taak zijn. Ze krijgen geen ongerichte opdracht om maar op Internet te gaan zoeken, maar worden voldoende toegerust op pad gestuurd. De Webquests van www.bijbelencultuur.nl zullen behalve digitale informatiebronnen doorgaans ook traditionele bronnen noemen; een bezoek aan bibliotheek of mediatheek blijft dus vaak nodig.

Webquests zijn altijd uit de volgende onderdelen opgebouwd:

  1. Introductie: waar gaat het over?
  2. Taak: wat moeten we doen?
  3. Proces: hoe moeten we het doen?
  4. Bronnen: waar kunnen we het vinden?
  5. Evaluatie: waar moet het eindproduct aan voldoen?
  6. Conclusie: wat hebben we geleerd?

De docent kan in zijn beoordeling van het werk aansluiten bij fase 5 en 6, die de leerling zelf al tot reflectie op het eigen werk dwingen.

Een belangrijk probleem voor het werken met Internet is het vrijwel ontbreken van kwaliteitscontrole: rijp en groen (en rot) worden gelijkwaardig naast elkaar aangeboden. De gebruiker moet zelf het kaf van het koren scheiden. Het verdient aanbeveling om de leerlingen te helpen bij het kritisch beoordelen van de kwaliteit van Internet-informatie. Een aantal criteria:

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de op www.bijbelencultuur.nl gepubliceerde Webquests, kunt u schrijven naar bijbel@aup.nl.