Webquest

Johannes Sadeler I : Jubal en de Muziek
Pieter Paul Rubens : Konig David spelend op de harp
Anoniem : Het blazen op de ramshoorn

Daar zit muziek in!

Vak(ken): CKV, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 4/5/6
Studielast: 4-6 uur
 

1. Introductie
De bijbel zit vol muziek. Denk alleen maar aan het bijbelboek Psalmen. Maar ook veel bijbelse verhalen zijn muzikaal bewerkt. Tot aan vandaag toe inspireert de bijbel mensen tot het schrijven van muziek. Enkele voorbeelden hiervan kun je al op deze site vinden. Lees en beluister de volgende terzijdes:

Boudewijn de Groot - Eva Boudewijn de Groot - Eva

Psalm 42 Psalm 042 in de Statenberijming van 1773

Drs. P - Johannes de Doper Drs. P - Johannes de Doper

In deze webquest ga je, samen met twee anderen, op zoek naar 'bijbelse' muziek. Je maakt een selectie en stelt een onderzoek in naar de wortels van deze muziek.


2. Taak
Ga met elkaar op zoek naar muziek die te maken heeft met een verhaal of een gedeelte uit de bijbel. Zoek zowel muziek bij het Oude Testament als bij het Nieuwe Testament. Per verhaal/bijbelgedeelte zoek je niet meer dan één muzikale bewerking, om het zo gevarieerd mogelijk te maken. Kies muziek uit heden én verleden. Per componist mag je één werk gebruiken. Als het om een omvangrijk muziekstuk gaat, kies je daaruit een fragment. Maak met elkaar goede werkafspraken.

Jullie maken een cd-boekje, waarin jullie keuzes verantwoord worden. Dat houdt in dat je per muziekstuk in ongeveer tien zinnen beschrijft op welke wijze de muziek verband houdt met de bijbel; vermeld duidelijk op welk bijbelgedeelte het precies slaat. Daarnaast vertel je iets over de ontstaansgeschiedenis van het muziekstuk: in welke tijd is het geschreven, wat is er bekend over de maker? Om jullie cd te promoten heb je ook geschikte afbeeldingen nodig; in principe zijn drie afbeeldingen voldoende. Brand het muziekstuk op een cd, als je de muziek digitaal tot je beschikking hebt.


3. Proces
Stappenplan voor dit muziekproject:

Stap 1: Spreek met elkaar af hoe je deze opdracht gaat uitvoeren. Ieder moet uiteindelijk drie muziekstukken voor zijn of haar rekening nemen.
Stap 2: Ga op zoek naar muzikale bewerkingen van de bijbel door de eeuwen heen. Zie daarvoor ook de hierna genoemde bronnen. Leg jullie vondsten bij elkaar en maak een selectie. Kies er elk drie.
Stap 3: Ga voor de gevonden muziek op zoek naar achtergrondinformatie. Lees het betreffende gedeelte in de bijbel en zoek daarnaast informatie over de bewerking zelf.
Stap 4: Schrijf aan de hand van de gevonden informatie de begeleidende teksten voor het cd-boekje.
Stap 5: Ieder van jullie zoekt bij één van zijn muziekstukken een mooie afbeelding, die het betreffende bijbelgedeelte goed in beeld brengt.
Stap 6: Zet de cd in elkaar, zet het boekje in elkaar, en zorg ervoor dat achterin het boekje ook de bronnen genoemd worden.


4. Bronnen
Gebruik voor het zoeken naar geschikte muziek o.a. de volgende bronnen:

Sites muziek:


5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Taak: Heb je aan de opdracht voldaan?
    a. Gaat de gekozen muziek inderdaad terug op de bijbel?
    b. Is de informatie helder en juist?
    c. Passen de gekozen afbeeldingen bij de muziekstukken?
    d. Is de opdracht volledig uitgevoerd?
 
Proces: Hebben jullie de taken eerlijk verdeeld en is er goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.


6. Conclusie
Je hebt je beziggehouden met de invloed van de bijbel op de muziek. Je hebt muziek, afbeeldingen en informatie verzameld en aan de hand daarvan een complete cd gefabriceerd.