Webquest

Noord Nederlands : Mozes toont de wetstafelen
Elizabeth de Vaal : De tien geboden; Hans Dijkstal
Rembrandt : Mozes smijt de tien geboden aan stukken
Elizabeth de Vaal : De tien geboden; Pim Fortuyn
Onbekend : bidprent met De Tien Geboden

De tien geboden

Vak(ken): Nederlands, CKV, Levensbeschouwing
Doelgroep: VMBO 3/4
Studielast: 4-6 uur
 
1. Introductie

God: 'Im No.1. No pix, plz. Uz my name nicely. Day7=holy. Take care of mum'n'dad. Don't kill, scrU round, steal or lie. Keep yr hands (&eyz) off wot isnt yrs.’

Je hebt vast wel eens van de tien geboden gehoord. Ze zijn al een paar duizend jaar oud, maar nu zijn ze er dus ook in SMS-taal. Als basisregels voor goed samen-leven zijn ze van alle tijden.

In deze webquest ga je op zoek naar de oorsprong van deze tien geboden. Je verdiept je in latere ideeën over en bewerkingen van de tien geboden. Uiteindelijk maak je zelf een eigentijdse ‘vertaling’ van één van de geboden.


2. Taak
Je begint met het verkennen van de tien geboden, door ze in hun oorspronkelijke context, de Bijbel, te bestuderen. Vervolgens ga je op internet op zoek naar enkele interpretaties van de tien geboden door de tijd heen.

Samen met een medeleerling concentreer je je op één van de tien geboden. (Omdat het natuurlijk het leukst is als alle tien geboden door de hele klas worden behandeld, zal je docent waarschijnlijk aanwijzingen geven voor de verdeling van de verschillende geboden over de klas.) Maak van ‘jouw’ gebod een eigen, moderne ‘vertaling’ van, die past in de wereld waarin jij leeft (school, sport, vrienden, familie, enz.). Om je gebod te promoten maak je er een flyer over; jouw gebod is toch de moeite waard?


3. Proces
Stappenplan voor dit project:

Stap 1: Lees het gedeelte in de Bijbel waarin verteld wordt hoe de tien geboden ontstaan zijn. Kijk ook goed naar de informatie eromheen op deze site.
Stap 2: Zoek naar bewerkingen van de tien geboden door de tijd heen. Maak hiervoor gebruik van de hierna genoemde bronnen.
Stap 3: Kies samen met je klasgenoot, en in overleg met je docent, één van de tien geboden uit voor bewerking.
Stap 4: Maak een flyer waarin je jullie gebod promoot. Maak daarbij gebruik van wat je bij stap 1 en 2 ontdekt hebt. Zorg voor een eigentijdse ‘vertaling’ (bewerking/toepassing) van het gebod. Bepaal zelf de doelgroep waarvoor jullie flyer bestemd is en houd daar rekening mee in je ontwerp (o.a. taalgebruik, vormgeving, hoeveel en wat voor afbeeldingen, enz.)


4. Bronnen
Naast de Bijbel en de site www.bijbelencultuur.nlDe tien geboden moet je ook (enkele van) de volgende bronnen raadplegen:


5. Beoordeling en evaluatie
Jullie werk wordt beoordeeld op de volgende punten:

Taak: Heb je aan de opdracht voldaan?
    a. Is jullie verslag over de oorsprong en latere bewerkingen van de tien geboden in orde?
    b. Is jullie eigen ‘vertaling’ van ‘jullie gebod’ origineel en is de flyer goed gelukt?
    c. Is de opdracht volledig uitgevoerd?
 
Proces: Hebben jullie de taken eerlijk verdeeld en is er goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.


6. Conclusie
Door zelf een eigentijdse vertaling te maken van één van de tien geboden heb je de traditie voortgezet waarin de tien geboden een passende plek in de samenleving krijgen, zoals al eeuwenlang gebeurt.