Webquest

Lika Tov : Sterk als de dood is de liefde

De zaak Jefta

Vak(ken): Nederlands, CKV, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 4/5/6
Studielast: 4-6 uur
 

1. Introductie
Nog nooit heeft een misdrijf voor zoveel raadsels gezorgd. Talloze mensen hebben zich door de eeuwen heen over 'de zaak Jefta' gebogen. Was hij nu schuldig aan moord of niet?

Jij bent als vakantiekracht in dienst bij Peter R. de Vries en stuit op deze klassieke zaak. Dat is een mooie gelegenheid om te laten zien wat je in je mars hebt: je besluit je in deze cold case te verdiepen. Als uitgangspunt neem je het bijbelgedeelte waarin de zaak beschreven wordt.

In deze webquest ga je op zoek naar teksten of schilderijen over Jefta. Je onderzoekt deze teksten/schilderijen en je schrijft een verslag waarin je aangeeft hoe de dramatische geschiedenis van Jefta in die teksten of op die schilderijen geïnterpreteerd is. Je eindigt het verslag met jouw eigen visie op de zaak.


2. Taak
Lees in de bijbel het verhaal over Jefta; je kunt daarvoor ook op deze site terecht. Ga na hoe dit gedeelte door mensen is geïnterpreteerd door de geschiedenis heen.

Maak - in overleg met je docent - een keuze om je te richten op de schilderkunst of op de literatuur. Kies je voor de schilderkunst, zoek dan vijf schilderijen en probeer daaruit af te leiden hoe het verhaal van Jefta geïnterpreteerd is. Als je voor de literatuur kiest, ga je op zoek naar vijf teksten. De centrale vraag is daarbij: heeft hij zijn dochter wel of niet gedood? Licht toe hoe je de visie van de schrijver/schilder hebt kunnen afleiden uit zijn werk.

Deze gegevens verwerk je in je rechercheonderzoek, waarbij je eindigt met jouw mening over 'de zaak Jefta'.

Let op! Voor de naam Jefta worden verschillende spellingen gehanteerd: Jephta, Jeftha of Jephtah kom je ook tegen.


3. Proces
Stappenplan voor dit project:

Stap 1: Lees eerst het verhaal over Jefta in de bijbel (of op deze site) en ga na hoe dit gedeelte in de loop der tijd is geïnterpreteerd.
Stap 2: Maak - in overleg met je docent - een keuze om je te richten op de schilderkunst of de literatuur.
Stap 3: Ga op zoek naar teksten of schilderijen die over Jefta gaan. Zie daarvoor bronnen. Zorg ervoor dat je vijf teksten of schilderijen verzamelt.
Stap 4: Ga voor elke tekst/schilderij na welk beeld van Jefta eruit naar voren komt. Wat wil de tekst/het schilderij je vertellen?
Stap 5: Schrijf een verslag waarin je de verschillende teksten/schilderijen bespreekt en zorg daarbij voor een logische opbouw.
Stap 6: Geef aan het eind van je verslag jouw mening over 'de zaak Jefta', zoals je die ontwikkeld hebt tijdens het bestuderen van het gevonden materiaal.


4. Bronnen
Maak gebruik van de informatie op deze site (vooral in de rubrieken Letteren en Kunsten/Beeldende kunst), en van de volgende bronnen:

Sites literatuur:

»   www.dbnl.org
»    Project Laurens Jz Coster (het gedicht Jeftha's dochter)

Sites schilderkunst:


5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende punten

    a. Heb je relevante schilderijen/teksten gevonden?
    b. Heb je de schilderijen/teksten goed geanalyseerd?
    c. Heb je je verslag helder opgebouwd?
    d. Is de opdracht volledig uitgevoerd?


6. Conclusie
Bijbelverhalen zijn door de eeuwen heen op verschillende manieren uitgelegd. In deze webquest heb je dat bij één verhaal zelf ervaren. Je hebt je gericht op een verhaal uit de bijbel en nagedacht over de interpretaties van anderen en van jezelf.