Webquest

Pieter Lastman : Rust tijdens de vlucht naar Egypte
Frans Franciscus : Annunciatio
Anoniem, Wallonië : Kachelplaat met de Annunciatie
Onbekend : Drie Koningen
Onbekend : De Drie Wijzen bezoeken koning Herodes
Toegeschreven aan Jacob de Wet (II) : Landschap met vlucht naar Egypte

Kerst in de moskee

Vak(ken): Nederlands, Maatschappijleer, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 5
Studielast: 4-6 uur
 

1. Introductie
Het is oorlog in Nederland! Door de moord op Theo van Gogh in november 2004 zijn de verhoudingen tussen autochtonen en allochtonen op scherp gezet. Sommige mensen gooien nog olie op het vuur door in felle bewoordingen te zeggen wat ze denken. Velen beweren dat de islam niet past in de Westerse cultuur, en dat moslims hier dus ook niet horen. Aan de andere kant doen ook verschillende moslims zeer radicale uitspraken. In een tijd waarin de verschillen levensgroot lijken, is het goed te blijven zoeken naar wat mensen bindt. En dan blijkt bijvoorbeeld dat Jezus, de centrale figuur in de christelijke cultuur, ook een rol speelt in de islam ...

In deze webquest ga je, samen met twee of drie anderen, op zoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de bijbel en de koran in hun beschrijving van de gebeurtenissen rondom Jezus' geboorte. Jullie presenteren je bevindingen mondeling of schriftelijk - in overleg met je docent.


2. Taak
Ga in de bijbel op zoek naar de verschillende onderdelen van het kerstverhaal; je kunt ze ook op deze website vinden. Lees hoofdstuk 6 van het kinderboek Wij vertellen je het mooiste verhaal. Je wordt daarin doorverwezen naar de koran; de verwijzingen naar soera 3 (Âli 'Imrân) en 19 (Maryam) brengen je waar je wezen moet. Stel door vergelijking vast wat de verschillen en de overeenkomsten in de beide kerstverhalen zijn, en breng daarvan verslag uit (mondeling of schriftelijk).


3. Proces
Stappenplan voor het onderzoek naar de kerstverhalen.

Stap 1. Spreek binnen de groep af hoe je deze opdracht gaat uitvoeren. Laat de ene helft bij de bijbel beginnen en de andere bij de koran.
 
Stap 2a. Ga in de bijbel of op deze site op zoek naar de verschillende onderdelen van het kerstverhaal. Maak er een overzichtje van. Maak kopieën van de bijbelgedeelten die van toepassing zijn; noteer goed waar je alles gevonden hebt.
 
Stap 2b. Lees hoofdstuk 6 van het kinderboek Wij vertellen je het mooiste verhaal (zie de volledige titelbeschrijving hieronder). Je wordt daarin doorverwezen naar de koran; de verwijzingen naar soera 3 (Âli 'Imrân) en 19 (Maryam) brengen je waar je wezen moet. Kopieer de gedeelten die van toepassing zijn, en noteer waar je alles gevonden hebt.
 
Stap 3. Wissel je ervaringen uit met de andere groepsleden. Stel samen door vergelijking vast wat de verschillen en de overeenkomsten tussen de beide kerstverhalen zijn.
 
Stap 4. Bereid de rapportage voor. Als jullie het onderzoeksresultaat mondeling presenteren, lezen jullie natuurlijk ook gedeelten uit de bijbel en de koran voor!
 

4. Bronnen
Gebruik voor je onderzoek in elk geval de volgende bronnen:

»   de bijbel (evangeliën volgens Matteüs en Lucas, te vinden op deze site)
»   de informatie en de Rode Draden op deze site
»   Farouk Achour & Senad Alic, Wij vertellen je het mooiste verhaal. Koranvertellingen.
»   Er is een Kindeke ... De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Op dit moment worden de volledige teksten van de bijbel en de koran ook naast elkaar aangeboden op de website bijbelenkoran.nl. Verder vind je daar 18 verhalen, ontleend aan Koran en Bijbel in verhalen (2007) door Marlies ter Borg en Karima Bisschop, die in beide boeken voorkomen.


5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Taak: Heb je aan de opdracht voldaan?
    a. Heb je een duidelijk overzicht gegeven van de verschillen en de overeenkomsten tussen de beide kerstverhalen?
    b. Is de informatie helder en juist?
    c. Is de presentatie deugdelijk, verzorgd, aantrekkelijk, overtuigend?
 
Proces: Hebben jullie goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.
 

6. Conclusie
Je hebt je beziggehouden met parallellen tussen de bijbel en de koran met betrekking tot het kerstverhaal. Je hebt onderzoek gedaan en je hebt bedacht hoe je de uitkomsten het beste kunt presenteren.

 

Bibliografische referenties

Farouk Achour & Senad Alic, Wij vertellen je het mooiste verhaal. Koranvertellingen. Amsterdam: Bulaaq, 2004.

Er is een Kindeke ... De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Amsterdam: AUP, 2004.