Webquest

Abraham Bloemaert : De geboorte van Jezus
Meester van de Von Groote Aanbidding : Drieluik met de aanbidding der koningen
Atelier van Robert Campin : Geboorte
Hugo van der Goes : Portinari-altaar
Dirck Barendsz : Drieluik met taferelen uit het leven van Maria
Onbekend : Drie Koningen

Kerst op klompen

Vak(ken): Nederlands, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 4/5
Studielast: ca. 6 uur
 

1. Introductie
Hoewel Kerst overal ter wereld gevierd wordt, gebeurt dat niet overal op dezelfde manier. Zo hebben wij in Nederland natuurlijk ook in de loop der tijd onze eigen kerstgewoontes ontwikkeld. Voor nieuwkomers is lang niet altijd duidelijk wat er achter een bepaald gebruik of symbool zit. Als ze daarbij ook nog eens niet van huis uit bekend zijn met het christelijke gedachtegoed, valt er heel wat uit te leggen.

In deze webquest ga je, samen met iemand anders, op zoek naar de achtergronden van Kerst en van het Nederlandse kerstfeest. Je stelt uit het gevonden materiaal een informatieve brochure samen, bedoeld voor nieuwkomers, en te gebruiken bijvoorbeeld op inburgeringscursussen.


2. Taak
Ga op zoek naar de achtergronden van verschillende Nederlandse gebruiken met betrekking tot Kerst; je kunt voor een deel van die informatie ook op deze website terecht. Ga ook na welke gedeelten uit de bijbel nodig zijn om te kunnen uitleggen wat de betekenis van Kerst is volgens de christelijke traditie. Breng beide soorten informatie bij elkaar in een heldere, geïllustreerde brochure voor 'nieuwe Nederlanders'.


3. Proces
Stappenplan voor het schrijven van een kerstbrochure.

Stap 1. Spreek samen door hoe je deze opdracht gaat uitvoeren. Laat de een bij de bijbel beginnen en de ander bij de tradities.
 
Stap 2a. Ga in de bijbel of op deze site op zoek naar de verschillende onderdelen van het kerstverhaal. Maak er een overzichtje van. Noteer goed waar je alles gevonden hebt. Kijk ook of je geschikte afbeeldingen tegenkomt.
 
Stap 2b. Ga op zoek naar de achtergronden van verschillende Nederlandse gebruiken met betrekking tot Kerst; je kunt voor een deel van die informatie ook op deze website terecht. Zie ook bronnen. Kijk ook of je geschikte afbeeldingen tegenkomt.
 
Stap 3. Wissel ervaringen uit en overleg hoe je de samenstelling van de brochure zult aanpakken.
 
Stap 4. Schrijf de tekst van de brochure en zorg voor een aantrekkelijke presentatie (o.a. illustraties!) van de informatie.


4. Bronnen
Gebruik voor je onderzoek de volgende bronnen:

»   De bijbel (evangeliën volgens Matteüs en Lucas, te vinden op deze site)
»   Informatie op deze site
»   Er is een Kindeke ... De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur
»   Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van feestdagen in Nederland & Vlaanderen.
»   wikipedia en daar genoemde links, bijv. 'Geschiedenis en achtergronden van het Kerstfeest'.


5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Taak: Heb je aan de opdracht voldaan?
    a. Heb je een duidelijk beeld gegeven van de achtergronden van Kerst en van de manier waarop dat feest in Nederland gevierd wordt?
    b. Is de informatie juist, en goed afgestemd op het publiek ('nieuwe Nederlanders' zonder voorkennis van de christelijke cultuur)?
    c. Is de brochure verzorgd en aantrekkelijk?
 
Proces: Hebben jullie goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.


6. Conclusie
Je hebt je beziggehouden met de achtergronden van Kerst en van de manier waarop dat feest in Nederland wordt gevierd. Je hebt informatie verzameld, en die in een goed geschreven, aantrekkelijke brochure verwerkt met het oog op een specifieke doelgroep.

 

Bibliografische referenties

Er is een Kindeke ... De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Amsterdam: AUP, 2004.

Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Achtergronden van feestdagen in Nederland & Vlaanderen. Utrecht: Kosmos/Z&K, 4e dr. 1998.