Webquest

Jan Mostaert : De boom van Jesse
Noord Nederlands : Aanbidding der koningen
Rogier van der Weyden : De visitatie
Pieter Bruegel de Oudere : De volkstelling te Betlehem
Noord Nederlands : Aanbidding der herders
kopie naar Pieter Aertsen : Aanbidding der herders

Kerstliedjes

Vak(ken): Nederlands, CKV, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 4
Studielast: 4-6 uur
 

1. Introductie
Sinterklaas is nog nauwelijks vertrokken, of je hoort ze in elk winkelcentrum: kerstliedjes. Van Stille nacht tot Jingle Bells en van O denneboom tot Nu zijt wellekome. Kerstmis is van oorsprong een christelijk feest, ter herdenking van de geboorte van Jezus als redder van de mensheid. Maar lang niet alle kerstliedjes verwijzen daar nog naar terug.

In deze webquest ga je, samen met twee of drie anderen, op zoek naar de oorsprong van een aantal kerstliedjes met een bijbelse achtergrond. Je maakt een selectie en stelt een onderzoek in naar de wortels van deze liedjes.


2. Taak
Ga op zoek naar een aantal kerstliedjes die verband houden met het bijbelverhaal. Kies een aantal liedjes, brand ze op CD en maak een begeleidend boekje waarin je bij elk nummer een korte tekst schrijft. Daarin geef je precies aan op welk bijbelgedeelte het liedje teruggaat; citeer de betreffende passage uit De Nieuwe Bijbelvertaling. Daarnaast vertel je iets over de ontstaansgeschiedenis van het liedje: in welke tijd is het geschreven, wat is er bekend over de maker? Zorg ervoor dat je teksten voor brugklassers te begrijpen zijn.


3. Proces
Stappenplan voor het maken van een kerst-cd.

Stap 1. Spreek binnen de groep af hoe je deze opdracht gaat uitvoeren. Ieder moet uiteindelijk twee liedjes voor zijn of haar rekening nemen.
 
Stap 2. Ga op zoek naar kerstliedjes die te maken hebben met het bijbelverhaal. Zie daarvoor bronnen. Leg jullie vondsten bij elkaar en maak een selectie. Kies er elk twee.
 
Stap 3. Ga voor je beide liedjes op zoek naar achtergrondinformatie. Sla alle belangrijke en bruikbare informatie op.
 
Stap 4. Schrijf aan de hand van de gevonden informatie de begeleidende teksten voor het CD-boekje; let op de doelgroep.
 
Stap 5. Zet de CD in elkaar, zet het boekje in elkaar, en zorg ervoor dat achterin het boekje ook je bronnen genoemd worden.
 

4. Bronnen
Gebruik voor je onderzoek de volgende bronnen:

»   De bijbel (evangeliën volgens Matteüs en Lucas, te vinden op deze site)
»   de informatie en de Rode Draden op deze site
»   wikipedia
»   C.J. Aarts & M.C. van Etten, Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
»   In de DBNL zijn een heleboel - vooral oude - liedjes te vinden. Tip: zoek bijv. op de woorden kerst, stal, kribbe.
»   Op deze website (www.bijbelencultuur.nl) is ook kerstpoëzieBloemlezing Kerstpoëzie te vinden en kerstmuziek te beluisteren, zoals het lied Hoe leyt dit kindeken.
 

5. Beoordeling en evaluatie
Je werk wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

Taak: Heb je aan de opdracht voldaan?
    a. Gaan de gekozen liedjes terug op het bijbelverhaal?
    b. Is de informatie helder en juist?
    c. Zijn de begeleidende teksten voor brugklassers te begrijpen?
    d. Is de opdracht volledig uitgevoerd?
 
Proces: Hebben jullie de taken eerlijk verdeeld en is er goed samengewerkt? Alleen als dat het geval is, kan er een groepscijfer gegeven worden.
 

6. Conclusie
Je hebt je beziggehouden met een bepaald aspect van de invloed van de bijbel op de Nederlandse cultuur: de bijbelse achtergronden van kerstliedjes. Je hebt liedjes en informatie verzameld en aan de hand daarvan een complete CD gefabriceerd. Je hebt bedacht hoe je de informatie moet verwerken met het oog op een bepaald publiek (brugklasleerlingen).

 

Bibliografische referenties

C.J. Aarts & M.C. van Etten, Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie. Amsterdam: Bert Bakker, 2004.