Webquest

Onbekend : Jona wordt in de zee gegooid
Noord Nederlands : Ruth leest aren op het veld van Boaz
Azor meesters : Ester raakt de scepter aan

Opsporing verzocht!

Vak(ken): CKV, Levensbeschouwelijke vorming
Doelgroep: HAVO/VWO 4/5
Studielast: 4-6 uur
 

1. Introductie
In het ‘Digitale Museum voor Bijbelse Kunst’ is een grote kunstroof gepleegd! De daders zijn selectief te werk gegaan. De totale collectie schilderijen van een aantal bijbelse personages is verdwenen. In opdracht van de museumdirecteur is er een rechercheteam samengesteld, dat er alles aan doet om de geroofde kunststukken weer terug te krijgen, of in elk geval het museum opnieuw in te richten met afbeeldingen van de verdwenen personages. Jij maakt deel uit van dat team.

In deze webquest ga je meewerken aan de 'wederopbouw' van de collectie. Daarvoor ga je op zoek naar schilderijen en de bijbelse informatie erover. Dit resulteert in een gidsje waarin de schilderijen zijn opgenomen, voorzien van informatie. Een rondleider zou aan jouw gidsje genoeg moeten hebben om bezoekers bij een rondleiding door het museum te kunnen informeren.

 

2. Taak
Neem als teamlid één van de verdwenen bijbelse personages voor je rekening. Van het gekozen personage probeer je afbeeldingen op te sporen. De schilderijen van de volgende bijbelse personages zijn gestolen:

Adam
Abraham
Ester
Jakob
Jona
Noach
Ruth

De museumdirecteur heeft een aantal aanwijzingen voor de teamleden opgesteld. Lees deze goed door voordat je aan de taak begint.

- Ieder teamlid moet proberen van het gekozen bijbelse personage ongeveer vijf schilderijen (terug) te vinden. Meer schilderijen zijn natuurlijk altijd welkom. Maak gebruik van de aanwijzingen bij onderdeel 3.

- Iemand die een rondleiding maakt door het museum moet aan de hand van de 'teruggevonden' schilderijen het levensverhaal van het bijbelse personage te weten kunnen komen. Vermeld daarom bij ieder schilderij het bijbelgedeelte waarop het gebaseerd is. Maak het verhaal compleet door naast de gebeurtenissen op de schilderijen ook de tussenliggende geschiedenissen kort te beschrijven.

- Bekijk het schilderij goed en vergelijk de uitbeelding met de tekst uit de bijbel. Zijn er opmerkelijke verschillen of andere bijzonderheden te ontdekken in de schildering? Zo ja, geef daarvan een beschrijving.

- Maak bij ieder schilderij een kaartje met informatie over het kunstwerk. Vermeld daarop gegevens over kunstenaar, datering, herkomst en materiaal.

3. Proces
Stappenplan voor dit project:

Stap 1: oriënteren op personage. Neem voordat je aan de slag gaat de levensgeschiedenis van het door jou gekozen bijbelse personage door. Gebruik de zoekfunctie op deze site om het bijbelgedeelte dat jij nodig hebt te vinden. Ook de rubriek 'sleutelscènes' is handig om van te voren te bekijken. Je kunt ook een bijbel uit de bibliotheek raadplegen. Noteer de belangrijkste gebeurtenissen, zodat je weet op welke trefwoorden je het beste kan zoeken.
Stap 2: oriënteren op schilderijen. Bekijk de wisselgalerij van een aantal bijbelboeken op de website www.bijbelencultuur.nl. Hier zie je hoe de schilderijen worden gekoppeld aan een bepaalde bijbeltekst en ook zie je welke gegevens over een bepaald kunstwerk worden vermeld. Deze oriëntatie helpt je om ideeën op te doen, maar je bent uiteindelijk vrij om het museum in te richten zoals jij dat wilt. Wees creatief!
Stap 3: zoeken van schilderijen. Ga op zoek naar schilderijen met behulp van de bronnen die hierna onder punt 4 genoemd worden.
Stap 4: verwerken van informatie. Noteer van elk gevonden schilderij de benodigde informatie. Zoek het betreffende bijbelgedeelte erbij. Zet de schilderijen in de juiste volgorde.
Stap 5: schrijven van gids. Schrijf het gidsje voor de rondleider, waarin je de schilderijen kort bespreekt en de officiële gegevens ervan vermeldt. Zorg ervoor dat met behulp van jouw gidsje bezoekers het verhaal van je personage leren kennen.


4. Bronnen
Gebruik voor je zoektocht de volgende bronnen:

Gebruik de zoekfunctie van Google voor afbeeldingen.

Andere sites die je bij je zoektocht kunt raadplegen:


5. Beoordeling en evaluatie
De beoordeling bestaat uit twee delen. Een beoordeling door jezelf en een beoordeling door de docent.

1. Schrijf een beoordeling van ongeveer 200 woorden over het verloop van jouw zoektocht naar de gestolen schilderijen. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat vond je leuk en minder leuk aan deze opdracht?
2. Lever je eigen beoordeling samen met de door jou samengestelde collectie in bij de museumdirecteur (alias docent).
Bij de beoordeling van deze opdracht wordt gelet op de volgende punten:
- Vormen de door jou gekozen schilderijen en de uitleg daarbij een goed lopend verhaal?
- Heb je bij ieder schilderij gegevens vermeld en eventuele bijzonderheden?
- Heb je het digitale museum op een aantrekkelijke manier ingericht?


6. Conclusie
Als je deze webquest hebt uitgevoerd, heb je je verdiept in de relatie bijbel - beeldende kunst. Je hebt geleerd gericht te zoeken, en zo een interessante selectie te maken uit de overvloed van materiaal die je ter beschikking staat. Bovendien heb je erover nagedacht hoe je zo'n selectie op een aantrekkelijke manier als een samenhangend geheel kunt presenteren.