Bijbelse wereld

Bij de afzonderlijke bijbelboeken wordt in terzijdes een beeld geschetst van de wereld waarin de bijbel is ontstaan. Daarbij komen allerlei aspecten van die bijbelse wereld aan de orde: de relatie tussen de mens en God of andere hoge machten, de man-vrouwverhouding en andere aspecten van het dagelijks leven, rituelen, feesten, gewoonten en gebruiken, en nog veel meer. Een overzicht:

Terzijdes