Hoofdpersonen

Pieter Paul Rubens - De profeet Ezechiël

Het centrale thema van de bijbel is de verhouding tussen God en de mensheid. Dat thema krijgt vorm in talloze verhalen over personen in de tijdspanne tussen de schepping van de wereld en het 'laatste oordeel'. In hoeverre deze bijbelse figuren als hoofdpersonen beschouwd moeten worden, hangt af van het gekozen perspectief. Beoordeeld op het niveau van een bijbelboek kunnen personages een hoofdrol spelen, terwijl ze in de bijbel als geheel soms niet meer dan bijfiguren zijn. In onderstaand overzicht zijn zulke hoofdpersonen over het algemeen weggelaten, maar bij de afzonderlijke bijbelboeken worden ze wel geportretteerd.

Terzijdes