Interpretatie

Bij de afzonderlijke bijbelboeken wordt in terzijdes dieper ingegaan op de achtergronden van de tekst. Zo zijn er terzijdes over de historische context of overlevering, over de diaspora en over etniciteit. Daarnaast worden ook de typologische relaties besproken die in de loop der eeuwen tussen bijbelse verhalen, figuren en thema’s zijn gesignaleerd. Een overzicht:

Terzijdes