Overzicht bijbelboeken

Start

Openbaring in vogelvlucht

Een compleet overzicht van alle terzijdes over dit bijbelboek op Bijbelencultuur.nl krijgt u via de menubalk hierboven; zie de rubrieken Over Openbaring - Letteren - Kunsten - Cultuur.
Een greep uit het totale aanbod:

Harry Mulisch - De ontdekking van de hemel

De omvangrijke roman De ontdekking van de hemel is zonder kennis van de bijbel eigenlijk niet goed te begrijpen. Tal van bijbelse motieven hebben een plaats gekregen in deze rijke compositie. Het bijbelse oergegeven van de mens die als God wil zijn (Gen. 3:5) is ook in deze roman het begin van alle ellende. Lees verder...Harry Mulisch - De ontdekking van de hemel

Jacobus van der Sluys
Het eerste zegel

De ruiter op het rode paard

Van der Sluys gaf dit ontwerp de titel 'Het eerste zegel' waarmee hij refereert aan de ruiters uit de Openbaring van Johannes (Op. 6:1). De ruiter die volgens het bijbelverhaal bij het verbreken van het eerste zegel verschijnt, draagt een boog en een kroon - zoals ook op de afbeelding te zien is. Lees verder...De ruiter op het rode paard

Simon Vestdijk - De kellner en de levenden

'De Openbaring is een duister boek, waar al vaak misbruik van is gemaakt. Getalmystiek en andere kunsten, - allemaal dwaalleer. Ik zeg altijd: waarom zouden we het moeilijke zoeken, wanneer de «eenvoudigheid die in Christus is» open en bloot vóor ons ligt?' 'Inderdaad,' zei de tandarts op zalvende toon. Lees verder...Simon Vestdijk - De kellner en de levenden

Kees Stip - Limerick

Een van de teksten die onder Letteren besproken worden, is deze limerickKees Stip - Limerick:

Treed in tot de cel van uw geest.
Werp in wat u lief is geweest,
uw geld of uw leven,
kies zeven maal zeven
of bel het getal van het beest.

Zegswijzen

666, getal van het beest - op ondergang en onheil wijzend getal, ongeluksgetal bij uitstek. Lees verder...666, getal van het beest