Overzicht bijbelboeken

Start

1 Koningen in vogelvlucht

Een compleet overzicht van alle terzijdes over dit bijbelboek op Bijbelencultuur.nl krijgt u via de menubalk hierboven; zie de rubrieken Over 1 Koningen - Letteren - Kunsten - Cultuur.
Een greep uit het totale aanbod:

Column: 'De God van Elia'

Katholieken lezen de Bijbel niet. Tenminste, in het verleden was het niet de bedoeling dat de gelovigen zelf de Heilige Schrift ter hand namen; dat was voorbehouden aan priesters en kloosterlingen. Het gewone volk zou in zijn onwetendheid maar op verkeerde gedachten kunnen komen. Inmiddels is dat wel wat veranderd. Lees verder ...Suzanne van der SchotDe God van Elia
Onbekend
Elia door een engel gevoed

Goed en kwaad

Lees hoe in de 16e eeuw koning Achab werd neergezet als een der IX QuaestenDer IX Quaesten, maar ook hoe Guus Kuijer een totaal ander perspectief kiest in Izebel van TyrusGuus Kuijer - Izebel van Tyrus. En welk beeld wordt er geschetst van Elia? Aan de ene kant dat van intolerante fundamentalist; anderzijds wordt hij typologisch verbonden met de Messias (zie Elia-Jezus-JohannesElia - Jezus - Johannes).
Onder Zegswijzen kunt u zien hoe Achab, Izebel en Elia in onze taal voortleven.

Beelden van Salomo

Anoniem, Hindeloopen
Deurpaneel bedschot: koningin van Seba bezoekt Salomo

Ook koning Salomo komt op verschillende manieren in de Nederlandse taal, letteren en kunsten naar voren. Zie de terzijdes over de Salomon van VondelJoost van den Vondel – Salomon en van BouazzaHafid Bouazza - Salomon. Lees over de merkwaardige omzwervingen van Salomo's oordeelRubens eindeloos gekopieerd, maar ook die ándere geschiedenis van Salomo's oordeelDe populariteit van Salomo. En hoe spreekt de koran eigenlijk over SalomoSalomo in de koran? Ook onder Cultuur komt u Salomo nog een paar keer tegen.