Overzicht bijbelboeken

Start

Daniël (Grieks) in vogelvlucht

Een compleet overzicht van alle terzijdes over dit bijbelboek op Bijbelencultuur.nl krijgt u via de menubalk hierboven; zie de rubrieken Over Daniël (Grieks) - Letteren - Kunsten - Cultuur.
Een greep uit het totale aanbod:

Rembrandt
Susanna wordt door de beide oudsten bedreigd

Column van Henk van Os

Jaren geleden werd de restauratie van Rembrandts Suzanna in het Mauritshuis gevierd. Het is een ongelofelijk schilderij. Dat blote meisje, dat je bang aankijkt. Dankzij de restauratie waren in het struweel rechts boven in het schilderij de koppen van de slechte rechters ontdekt. Zij waren de eigenlijke belagers van de kuise Suzanna, maar Rembrandt maakt dat jij je net zo'n voyeur voelt als die beide vieze mannen. Lees verder...Henk van OsDaniël apocrief

Marnix Gijsen - Joachim van Babylon

Zij was mij ter wille. Zij ontving mij, zij ontfermde zich over mij, maar nam mij nooit. Het was of ik met de schoonheid zelve leefde, niet met een vrouw. (...) Opeens begreep ik dat ik deze koele volmaaktheid, deze vrouw die zich geven kon en zichzelf blijven, dat ik Suzanna, de dochter van Helcias, dat ik Suzanna, wier naam ik had geroepen boven het lawaai der golven en in de diepte der bosschen lijk een kreet om hulp, dat ik Suzanna, mijn huisvrouw, die naakt en warm naast mij lag, dat ik Suzanna haatte. Lees verder...Marnix Gijsen – Joachim van Babylon
Jan van Neck
Susanna

Susanna en de ouderlingen

Sinds de Renaissance was de scène waarin Susanna bij het baden bespied wordt, onder kunstenaars zeer geliefd. Deze bood hun immers bij uitstek de gelegenheid om een vrouwelijk naakt te schilderen. Lees verder...Susanna en de ouderlingen
Vanzelfsprekend vindt u Susanna ook terug in onze Rode draad 'Bijbels bloot'Bijbels bloot.