Overzicht bijbelboeken

Start

Hebreeën in vogelvlucht

Een compleet overzicht van alle terzijdes over dit bijbelboek op Bijbelencultuur.nl krijgt u via de menubalk hierboven; zie de rubrieken Over Hebreeën - Letteren - Kunsten - Cultuur.
Een greep uit het totale aanbod:

Anker - symbool van hoop

Onbekend
Hoop
En doe my 't al, maar nooit het anker derven
Der vaste hoop, en 'k zwijg by Uw geheugnis stil.

Woorden van Bilderdijk, met daarin het algemeen bekende symbool van het anker. We vinden het al in de bijbel, in Hebreeën 6:19. Zie voor deze en andere Nederlandse zegswijzen die aan Hebreeën ontleend zijn: 'Alle zegswijzen uit Hebreeën'Alle zegswijzen uit Hebreeën.

"Paulus' brief aan de Hebreeën"

Is dit bijbelboek eigenlijk wel een brief? Waar staat dat Paulus hem geschreven heeft? En aan wie was de brief gericht? Waar gaat hij over? Lees de inleidingInleiding op de brief aan de Hebreeën op dit boek, en de toelichting bij de verschillende delen (in de rubriek Over Hebreeën).

Geloofshelden in beeld

In Hebreeën 11 worden de 'geloofshelden' gepresenteerd. Rubens heeft o.a. Noach en zijn gezin geportretteerd, in navolging van Rafaël. Hoe zat dat precies? Lees het in 'Rubens naar Rafaël'Rubens naar Rafaël.

Pieter Paul Rubens
God geeft Noach opdracht een ark te bouwen