Agenda

Rondom Jacob Cornelisz van Oostsanen

Van het bijbelse werk van de 16e-eeuwse Jacob Cornelisz van Oostsanen is op deze website al flink wat te zien. Maar als u meer van hem wilt zien, en dan in het echt, kunt u nu terecht op de grote overzichtstentoonstelling die aan hem is gewijd. Tientallen werken uit musea over de hele wereld zijn hiervoor bijeengebracht. De tentoonstelling is opgezet als drieluik en is verdeeld over drie locaties. In Stedelijk Museum Alkmaar wordt een vrijwel compleet kunsthistorisch overzicht gecreëerd van het leven en werk van de meester met talloze schilderijen, tekeningen, glasruitjes en andere objecten. In de Grote Kerk in Alkmaar kunt u de onlangs gerestaureerde gewelfschildering 'Het Laatste Oordeel' (1518) zien. In het Amsterdam Museum wordt u meegenomen naar Amsterdam rond 1500, en naar het atelier van Van Oostsanen. Rond de tentoonstelling worden verschillende evenementen georganiseerd; zie www.vanoostsanen.nl.

Praktische informatie

15 maart - 29 juni 2014

Zie voor verdere praktische informatie (adressen, openingstijden) de websites van de deelnemende musea:
www.stedelijkmuseumalkmaar.nl
www.grotekerk-alkmaar.nl
www.amsterdammuseum.nl

Thuis in de Bijbel

Met de tentoonstelling Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen laat Museum Catharijneconvent (Utrecht) zien hoe bijbelverhalen ingebed zijn in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Meesters als Jan Steen, Pieter Brueghel en Ferdinand Bol verbeelden op een prachtige manier bijbelverhalen in gewone dorpen en steden op het platteland van de Lage Landen. Voor het eerst brengt het museum een tentoonstelling over Hollandse en Vlaamse meesters die hun vertrouwde omgeving gebruiken voor het weergeven van deze grote verhalen. De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap, dat dit jaar zijn 200-jarig jubileum viert.
Kunstenaars uit Holland en Vlaanderen gebruiken in de zestiende en zeventiende eeuw de eigen omgeving als decor voor het weergeven van bijbelse geschiedenissen. Bekende verhalen spelen zich vaak heel dichtbij af, in een eigentijdse omgeving, herkenbaar voor de toeschouwer. Zoals de verloren zoon in een Hollandse kroeg, de volkstelling in een besneeuwd Vlaams dorp en Jezus op bezoek bij Marta en Maria in een 17e-eeuwse keuken. Schilderijen van de oude meesters verbeelden niet alleen bijbelse geschiedenissen, maar geven ook een indruk van de rijkdom, pracht, grofheid en armoede van het leven in de Lage Landen.
Abraham en Sara, Isaak en Rebekka, Jozef en zijn jaloerse broers, het zijn geschiedenissen vol romantiek, spanning en emotie. Mensen omringen zich graag met deze verhalen, waarbij de bijbelse helden en heldinnen vaak als voorbeeld fungeren. Daarom komen zij niet alleen voor in spectaculair geïllustreerde bijbels en op kostbare schilderijen, maar ook op gebruiksvoorwerpen, zoals wiegen en kasten. Dat gebeurt ook in portretten: opdrachtgevers laten zich portretteren als bijbelfiguur, soms ook in hun eigen woonplaats. Zo spelen niet alleen de Lage Landen, maar ook de inwoners ervan een rol in weergaven van bijbelverhalen: mensen zijn letterlijk 'thuis in de Bijbel'.

Zoals hieronder al gemeld verzorgt de Utrechtse theatergroep Aluin bij deze tentoonstelling een aantal voorstellingen in het museum. Zie de website voor meer informatie.
Verder organiseert het museum bij de tentoonstelling tal van activiteiten. Zo zal de omroep RKK in het voorjaar een serie uitzenden met Antoine Bodar, waarin hij de schilderijen van de tentoonstelling bespreekt. Voor een overzicht van alle nevenactiviteiten: zie de website.

Praktische informatie

8 februari - 10 augustus 2014
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 u.
Koningsdag gesloten.

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
(030) 2313835
www.catharijneconvent.nl

Aluin speelt 10 (11) bijbelverhalen

Theatergroep Aluin speelt de voorstelling Ken je klassiekers II (10 Bijbelverhalen). Zonder spot en zonder vroomheid, zonder oordeel over het geloof, maar hartstochtelijk en speels, met verwondering en nieuwsgierigheid, en vooral vol van het besef dat de Bijbel een boek is waar je wat van moet weten, loodst Aluin het publiek door het Oude Testament. Toneelschrijver Erik Snel vroeg aan honderden mensen wat zij de mooiste verhalen uit de Bijbel vonden. Zo selecteerde hij de tien mooiste, spannendste of intrigerendste episodes. Aan de hand van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 schreef hij de tekst van het stuk. Aluin brengt de verhalen tot leven en benoemt en passant de verwantschap met de Koran en de Joodse Tenach. De makers zien de Bijbel als een inspirerend, mooi, soms ingewikkeld, maar in elk geval belangrijk boek, net als de Ilias van Homeros of de werken van Shakespeare.
Intussen is ook het Museum Catharijneconvent in Utrecht geïnteresseerd. Aluin maakt speciaal voor de kersttentoonstelling Zin in Kerst een elfde verhaal: het kerstverhaal. Dat wordt in de weken en dagen rond Kerst gespeeld. Ook bij een andere tentoonstelling in 2014, Thuis in de Bijbel, zal Aluin optreden.
Klik hier voor een trailer van de voorstelling van Aluin op YouTube.

Ter gelegenheid van de première van de nieuwe voorstelling organiseert Aluin een vierdaags festival: Aluin’s Bijbelklassiekers. Van 28 november tot 1 december is er, in samenwerking met Theater Kikker in Utrecht (Ganzenmarkt 14), een divers randprogramma rond de vraag welke rol de bijbel nog speelt in onze samenleving. Behalve de eigen voorstelling is er een expositie i.s.m. Museum Catharijneconvent, er worden voetnoten geplaatst bij muziek met een bijbelse achtergrond, er is muziektheater en een solovoorstelling, er zijn lezingen. Zie voor het volledige programma de website van Aluin.

Praktische informatie

Zie speellijst op www.aluin.nl

Zien hoe Flinck Isaak schilderde

Govert Flinck - Isaak zegent Jakob

Het werkproces van een beroemd schilder uit de Gouden Eeuw van zo dichtbij volgen dat het lijkt alsof je naast hem staat - een applicatie voor de iPad maakt dit nu voor museumbezoekers mogelijk. Rembrandts leerling Govert Flinck (1615-1660) beleeft deze primeur in Museum Catharijneconvent met zijn vroegst gesigneerde werk Isaak zegent Jakob. Op Bijbelencultuur.nl kon u al heel diep inzoomen op het schilderij, maar in het museum legt speciale Augmented Reality Software nu onderliggende verflagen bloot en voegt wetenschappelijke informatie toe aan het echte doek. Door de iPad op Flincks schilderij te richten kunt u als het ware door de verf heen kijken en het creatieve proces stap voor stap volgen. Bij het doorlopen van de AR-applicaties wordt u geïnformeerd over het opspannen van het doek, de grondlaag, de schets en de talrijke veranderingen in de compositie; ook de gebruikte pigmenten en de manier waarop de kunstenaar zijn penseel hanteerde en hiermee de meest prachtige stofuitdrukkingen wist te suggereren komen uitgebreid aan bod.

Praktische informatie

Vanaf 17 mei 2013
Dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 u.

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
(030) 2313835
www.catharijneconvent.nl

De broer van Job

Kees van der Zwaard, theoloog en theatermaker, gaat in deze theatervoorstelling opnieuw met Job aan de slag. Eerder maakte hij al Job, een man uit het land Utz; zie het terzijde bij het bijbelboek Job, en beluister het lied van de vrouw van Job uit die voorstelling.
De broer van Job vertelt het verhaal van een mens die jongleert met zijn verlies. Van der Zwaard noemt het 'een proeve van overlevingskunst'.

Praktische informatie

Zie speellijst op www.keesvanderzwaard.nl

Relieken in Breda

Het Begijnhofmuseum van Breda is uitgebreid met een permanente tentoonstelling van relieken uit de collectie Hamers-IJsebrand. In een kleine kamer van huisje 29 staan enkele bijzondere relieken opgesteld.

Praktische informatie

Dagelijks 9.00-18.00 u.
Stichting Het Begijnhof
Catharinastraat 45
4811 XE Breda
(076) 5211276
www.begijnhofbreda.nl

Rembrandt terug in Bijbels Museum

Na een jaar afwezigheid is Hoofd van Christus weer terug in het Bijbels Museum in Amsterdam. Het is in die tijd als bruikleen afgestaan aan het Louvre in Parijs, het Philadelphia Museum of Art en het Detroit Institute of Arts. In dat jaar is komen vast te staan dat het schilderij inderdaad uit het atelier van Rembrandt afkomstig is. Zie verder de rubriek Nieuws: 'Rembrandt terug in Amsterdam'.
Het schilderij wordt nu in het Bijbels Museum getoond in combinatie met de evangelisten van Jacob de Wit, een werk van Jacob Jordaens en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De ruimte waar het te zien is, heeft als thema het Nieuwe Testament. Praktische informatie

Vanaf 8 maart 2012
Maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 u.
Zon- en feestdagen 11.00-17.00 u.
Koninginnedag gesloten.

Bijbels Museum
Herengracht 366-368
1016 CH Amsterdam
(020) 6242436
www.bijbelsmuseum.nl

Refo500

Op 30 oktober 2010, één dag en zeven jaar voor de officiële herdenking van 500 jaar Reformatie, wordt in Gouda het project Refo500 geopend. Binnen Refo500 werken veel nationale en internationale organisaties samen om tussen nu en 2017 op allerlei manieren aandacht te geven aan de Reformatie, waarbij verbindingen worden gelegd tussen thema’s uit de tijd van de Reformatie en onze tijd. Zie voor achtergrondinformatie en een overzicht van activiteiten de website Refo500.nl.