Interactief

Bert Bouman - Brief van Paulus aan de gemeente

Aanwinsten

Aan deze website wordt voortdurend gewerkt. Ook al zijn inmiddels alle bijbelboeken behandeld, er worden geregeld aanvullingen bij de verschillende boeken geplaatst; de belangrijkste worden gemeld onder Aanwinsten.

Stel ons op de hoogte

Mist u iets op deze site? Kent u op de bijbel geïnspireerde gedichten, schilderijen, muziekstukken of uitdrukkingen die hier niet zouden mogen ontbreken? Hebt u suggesties voor Rode draden of Webquests? Of wilt u misschien zelfs een eigen bijdrage insturen? Schrijf de redactie. Wij zien uw schrijven met veel belangstelling tegemoet.

Ingezonden bijdragen

In deze rubriek kunnen bijdragen van lezers worden geplaatst. Teksten dienen op persoonlijke titel te zijn geschreven. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te weigeren, te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst. De inzender van beeld- of geluidsmateriaal wordt geacht alleen rechtenvrije foto's, afbeeldingen, muziek of audiovisuele opnamen aan te leveren.

Een andere wieg

Helma de Boer, die al 15 jaar werkt aan de website www.willemdemerode.nl, vroeg ons naar de precieze herkomst van De Mérodes gedicht Geboorte in onze bloemlezing Kerstpoëzie. Zij was het in eerdere publicaties van De Mérodes werk niet tegengekomen. Vervolgens ging zij ons voortvarend in de speurtocht voor. Zij benaderde De Mérodes biograaf Hans Werkman, die wist te melden dat het gedicht niet van De Mérode maar van W.A.P. Smit was. De fout is volgens hem begonnen bij de bloemlezing In Bethlehems stal (1936), samengesteld door Jan H. de Groot. De Groot nam Geboorte daarin op, met daaronder de naam 'Willem de Mérode'. Werkman was bij zijn onderzoek naar De Mérode gestuit op een brief uit 1936 van Smit aan De Groot, waarin deze zich erover beklaagde dat De Groot het gedicht bij de verkeerde vader in de wieg had gelegd ... Wij hebben Geboorte in onze bloemlezing nu aan de echte vader kunnen teruggeven. Op advies van mevrouw De Boer hebben we wel weer een ander, écht kerstgedicht van De Mérode in onze bloemlezing opgenomen.

Van Parijs naar Eindhoven

Marina Slootmans schreef ons: "Bij het rondkijken op de website ontdekte ik dat bij Johannes 15:1-8 een verwijzing naar het glas-in-loodraam van Erna van Osselen (1903-1989) in de Remonstrantse Kerk van Eindhoven ontbreekt. Het raam is gemaakt voor de wereldtentoonstelling in Parijs van 1937. De Remonstrantse Gemeente heeft het in eeuwigdurende bruikleen van de staat." Op de site van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven staan meer details en afbeeldingen.

Amos in Hansweert

Omer Gielliet - Amos

De heer D. Hamelink, oud-inwoner van het dorp Hansweert, wees ons erop dat onze informatie over het beeld van Amos bij Kruiningen gedeeltelijk onjuist was. Zo staat het beeld niet bij Kruiningen, maar bij Hansweert. Lees hier de gecorrigeerde en geactualiseerde tekst.

Bespreking van het romandebuut van Gerdien Verschoor

Opnieuw stuurde Marianne Schlaman, neerlandica en religiewetenschapper, ons een literair terzijde. Ditmaal bespreekt zij de roman De draad en de vliegende naald (2011) van Gerdien Verschoor. Lees hier haar tekst.

De tien plagen anders

De heer Maarten van Thiel herinnert zich het rijmpje over de tien plagen in Egypte (zie onze Rode draad Bijbelse lijstjes) anders. Na correspondentie over zijn achtste plaag (regen? Dat is wel heel Hollands!) komen we tot deze variant:
Bloed en kikker
Mug en pikker
Pest en puist
Hagel druist
Sprinkhaan, dikke duisternis
Dood wie 't eerst geboren is

Bonnie St. Claire en Shocking Blue, Frans Bauer en Brainpower

Wilbrand Rakhorst sprak als godsdienstdocent zijn waardering uit voor onze Webquest Daar zit muziek in! Als drijvende kracht achter www.muziekbijbel.nl, een website die bijbelse elementen in de internationale popmuziek rubriceert, kon hij ons wel een lijstje sturen met voorbeelden van bijbelse invloeden in Nederlandse popmuziek, die hij op onze site nog miste. Klik hier voor het resultaat.

De bijbel in Blinde wereld

Marianne Schlaman, neerlandica en religiewetenschapper, heeft voor Bijbelencultuur.nl een tekst geschreven over de vele verwijzingen naar de bijbel in Blinde wereld van Ellen Heijmerikx. "... omdat ik intertekstualiteitsonderzoek leuk vind en omdat ik kennisoverdracht over de bijbel als cultureel erfgoed én als religieuze inspiratiebron belangrijk vind". Klik hier voor haar bijdrage.

Bespreking van Zoete mond

Van Jan Delhaas, emeritus predikant en vrijgevestigd geestelijk verzorger, ontvingen wij een bespreking van de roman Zoete mond (2009) van Thomas Rosenboom. In oktober 2009 had hij dit boek behandeld in een liturgieviering van de Leidse Studenten Ekklesia, in een serie over Bijbel en Literatuur. Klik hier voor de - ingekorte - tekst van Delhaas.

Ander kerstverhaal

Anne Koole-Bart stuurde ons in december 2008 een alternatief 'kerstverhaal'. Het bijzondere verhaal is "waar gebeurd, op tweede paasdag van dit jaar. Ik probeer elk jaar iets in de krant te vinden dat dan in de kersttijd dienst kan doen als kerstverhaal." Ze heeft het verhaal ontdekt in het artikel 'De drang tot goede daden' van Herman Vuijsje. Zie Een ander kerstverhaal.

Twee tegels

Eleonora Hof stuurde ons twee tegels, gemaakt door Nederlandse tegelfabrieken.

Herdenkingstegel voor het Nederlands Bijbelgenootschap ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van "het wereldwijde werk der bijbelgenootschappen". Deze tegel is vervaardigd door de fabriek De Porceleyne Fles in Delft.

Tegel met de tekst van 2 Korintiërs 9:6. Deze tegel is gemaakt voor de firma J. Brandt en Zoon; zij waren gespecialiseerd in het uitgeven van Bijbels. De tegel is gemaakt door de N.V. Westraven te Utrecht, waarschijnlijk in de jaren '50 van de 20ste eeuw.

Op de achterkant van de tegel is te zien dat de firma Brandt een regel uit Joël 2:3 als devies voerde.

"Ik denk dat het belangrijk is voor de site Bijbelencultuur.nl om ook aandacht te geven aan het rijke erfgoed dat Nederland kent in het vervaardigen van aardewerk. Het Delfts Blauw is wereldberoemd, maar ook talloze kleinere ondernemingen vervaardigden hoogstaand aardewerk. Sommig aardewerk is hoogstaande en vernieuwende kunst (denk aan het eierschaalporcelein van Roozenburg), sommig aardewerk is meer gebruiksgoed. Soms werden er ook Bijbelse motieven gebruikt bij het vervaardigen van producten. Dit zijn de enige twee voorbeelden die ik op dit moment heb, maar ik weet dat er bijv. door de firma Petrus Regout in Maastricht ook wijwatervaatjes gemaakt zijn.
Ik hoop dat dit een bijdrage vormt voor uw site. In ieder geval draag ik deze site een warm hart toe."

Vier gedichten

Eerder al ontvingen we van Liesbeth Vos-van Rijn een serie gedichten. "Omdat ik een verzameling gedichten heb die deels vallen binnen uw onderwerp, stuur ik u als bijlage het een en ander."

Mozes gevonden

Albertine Ellis stuurde ons deze artistieke verbeelding van Exodus 2:5. "Sir Lawrence (Laurens) Alma-Tadema (1836-1912), schilder gespecialiseerd in spectaculaire taferelen gesitueerd in de oudheid, heeft er iets moois van gemaakt."

Webquest over Jezus

Hilde Savoye schrijft ons: "Als RK godsdienstleerkracht in de Kunsthumaniora St.Lucas Gent (België) heb ik zelf ook een webqueeste voor mijn leerlingen van het derde jaar middelbaar onderwijs gemaakt en die wil ik graag met jullie delen bij deze. Ik hoop dat U er iets mee bent." Ga naar de Webquest Het leven van Jezus van Nazaret; zie ook de bijbehorende gebruiksaanwijzing.