Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. De hemelvaart

Handelingen 1 legt eerst een verband met het Lucas-evangelie; zie het begin en het slot van het eerste boek van Lucas. Het gaat in dit eerste hoofdstuk niet maar om een ‘nawoord’ bij de gebeurtenissen die in het evangelie beschreven zijn. De blik wordt nadrukkelijk vooruit gericht, op de opdracht die de apostelen hebben te vervullen: ‘van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ (1:8). Afwachten is er na Jezus’ hemelvaart dus niet bij. De vervanging van Judas Iskariot door Mattias is ook onderdeel van de actieve voorbereiding op het werk dat wacht.

Heeft betrekking op:

Handelingen 1:1-26