Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. De zeven gemeenten

Na het opschrift (1:1-3), dat de lezer vertelt hoe hij het hele boek moet zien en gebruiken (vergelijk ook de afsluitende verzen: 22:18-21), richt Johannes zich tot de zeven gemeenten in Asia. In zeven brieven (hoofdstuk 2 en 3) wordt de situatie in die gemeenten geschetst. Via deze zeven wordt de hele vroeg-christelijke kerk van Klein-Azi√ę (en wellicht daarbuiten) aangesproken.

Heeft betrekking op:

Openbaring 1:1-3:22