Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Eén in Christus

De brief aan de Efeziërs is eigenlijk meer een soort preek dan een echte brief. Het eerste deel opent met een lofrede, gevolgd door dankzegging (hoofdstuk 1). Na deze inleiding begint de uiteenzetting van het eigenlijke onderwerp van de tekst: God heeft u door zijn genade gered. Deze heilsboodschap wordt gekoppeld aan de leer over de kerk als het lichaam van Christus. In dit verband wordt nadrukkelijk gesproken van het mysterie: 'de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie' (3:6).

Heeft betrekking op:

Efeziërs 1:1-3:21