Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Geloven=horen+doen

Centraal in deze brief staat de oproep om werk te maken van een echt christelijk leven. Geloof moet gepaard gaan met passend gedrag; wie alleen maar vrome woorden bezigt, maar niet in overeenstemming daarmee handelt, vertegenwoordigt 'dood geloof' (2:14-26). Dit ideaal van ‘volmaakt’ christendom wordt in allerlei facetten uitgewerkt.

De didactische functie van de tekst heeft twee kanten. Enerzijds is hij bemoedigend voor de christenen die te lijden hebben onder druk ten gevolge van hun keuze voor een meer radicaal geloof-met-de-daad; anderzijds is hij kritisch-vermanend voor degenen die het op een akkoordje gooien met de buitenwereld en die de hand lichten met de principes van het christendom. In de eerste drie hoofdstukken staat het eerste aspect op de voorgrond.

Heeft betrekking op:

Jakobus 1:1-3:18