Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Gods liefde voor ontrouw Israël

De eerste perikoop (1:2-2:3) bevat de boodschap van het hele bijbelboek in een notendop. 'Vrouwe' Israël is haar man, de HEER, ontrouw geworden door ‘vreemd te gaan’ met de god Baäl en met de politieke grootmachten. De HEER reageert hier bij monde van Hosea op als een bedrogen echtgenoot. Hij is diep gekwetst en maakt zijn 'vrouw' harde verwijten; tegelijkertijd is hij nog vol van liefde en hoopt dat ze het weer goed kunnen maken. Het bijzondere van de profeet Hosea is dat hij de boodschap van de HEER niet alleen met woorden moet verkondigen, maar ook uitbeelden. Zijn huwelijk met een overspelige vrouw staat symbool voor de relatie God-Israël, en ook de symbolische namen van de kinderen uit dit huwelijk spreken boekdelen.

De onderlinge verhouding tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 is problematisch. Biedt hoofdstuk 3 een vervolg op hoofdstuk 1? Zijn het parallelverhalen? Beschrijft hoofdstuk 3 een tweede huwelijk? Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk, hoewel de gedachte van een tweede huwelijk weer op gespannen voet staat met de thematiek van hoofdstuk 2. Misschien moet de lezer zich vooral concentreren op de overeenkomsten tussen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 2.

Heeft betrekking op:

Hosea 1:1-3:5