Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Heilig leven in de verdrukking

Het belangrijkste doel van de brief is de lezers te bemoedigen in een situatie van toenemende verdrukking. De schrijver is eropuit deze 'christenen in het nauw' te bevestigen in hun geloof, en tracht dat geloof daarom ook te definiëren. Tegenover het lijden van nu staat als troost het ‘loon’ (bijv. 1:6-9 en 5:6).

Na het briefbegin volgt een lofzegging (1:3-12) die het thema van het eerste deel al aangeeft: hoe moet een christen in een vijandige omgeving het nieuwe leven invullen? Door vast te houden aan de genade van Jezus, en te leven in overeenstemming met Gods heiligheid. Wat dat in de gegeven omstandigheden inhoudt, wordt in 2:11-3:12 concreet gemaakt in een serie gedragsregels.

Heeft betrekking op:

1 Petrus 1:1-3:12