Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Het brullen van de leeuw

Het eerste deel van het boek Amos draait om uitspraken die de HEER doet over achtereenvolgens zes buurvolken van Israël, over Juda en ten slotte over het volk van Israël zelf. Het zijn stuk voor stuk vernietigende uitspraken, allemaal volgens hetzelfde stramien: ‘Misdaad op misdaad heeft X begaan: ... Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal ...’ De profetie over Israël is het omvangrijkst: werd in het voorafgaande per volk één misdaad genoemd, Israël worden zeven misdaden ten laste gelegd! Dat de aanklacht hier zo veel feller klinkt, is ook wel te begrijpen; immers: ‘Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen.’ (3:2)

Het hele gedeelte is ingekaderd in de beeldspraak van de brullende leeuw. In 1:2 staat:

De HEER brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem,
de weiden van de herders verdrogen, de top van de Karmel verdort.

Ditzelfde beeld keert terug in 3:8. Vergelijk ook 3:4.

Heeft betrekking op:

Amos 1:1-3:8