Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. In Christus

In het eerste deel van de brief aan de Kolossenzen worden de lezers eerst meegenomen in een dankzegging aan God. Binnen dit stuk vinden we een hymnisch gedeelte (1:15-20), dat waarschijnlijk later door de schrijver van Efeziërs is overgenomen (Efez. 1:15-23); er zijn nog meer parallellen tussen beide brieven. Vanaf 1:24 zet Paulus uiteen hoe zwaar zijn werk in dienst van Christus is. Vervolgens bestrijdt hij dwaalleer en roept hij zijn lezers op, nu zij Christus hebben leren kennen, die band met hun redder te koesteren (2:6-3:4).

Heeft betrekking op:

Kolossenzen 1:1-3:4