Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Inleiding

Het boek Rechters presenteert zich om te beginnen als het vervolg op het voorafgaande bijbelboek, Jozua. De beschrijvingen van de veroveringstochten en de verdeling van het beloofde land, die in dat boek al uitvoerig aan de orde kwamen, worden in Rechters 1 opnieuw behandeld, soms in precies dezelfde bewoordingen. In de eerste verzen van hoofdstuk 2 worden de beschreven historische feiten geduid als het gevolg van het zich afkeren van God (vgl. Jozua 23:12-16); de toon is gezet. In het gedeelte 2:6-3:6 wordt dit 'programma' - na de dood van Jozua - uitgewerkt, waarmee in feite het 'schema' voor alle geschiedenissen in het boek Rechters wordt gegeven:

Israël doet wat slecht is in de ogen van de HEER
De HEER levert hen uit aan de vijand
Israël roept de HEER te hulp
De HEER stuurt een rechter
De vijand wordt overwonnen
Israël krijgt rust

'Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan hun voorouders liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer.' (2:19)

Heeft betrekking op:

Rechters 1:1-3:6