Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Inleiding

De brief aan de Hebreeën is een retorische brief: de schrijver probeert zijn lezers met retorische middelen ervan te overtuigen dat ze niet moeten terugverlangen naar de oude Joodse tempeldienst, maar moeten vasthouden aan de ‘nieuwe belijdenis’, die in deze brief verder uitgediept zal worden. Er is de schrijver dan ook veel aan gelegen dat overtuigend duidelijk wordt dat Jezus de vervulling is van de beloften, en dat daardoor de tempeldienst uit het oude verbond haar geldigheid verloren heeft.

Om zijn lezers voor zich te winnen gaat de schrijver tactisch te werk: de eerste twee hoofdstukken zijn vriendelijk van toon, er valt geen onvertogen woord. Er wordt een breed perspectief geschetst waarin de grootsheid én de menselijkheid van Jezus naar voren komen.

Heeft betrekking op:

Hebreeën 1:1-2:18