Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Inleiding

De eigenlijke geschiedenis van 2 Makkabeeën - vanaf hoofdstuk 3 - wordt voorafgegaan door twee brieven: 1:1-10a en 1:10b-2:18. Dit waren waarschijnlijk vertalingen van Hebreeuwse of Aramese originelen, terwijl de rest van het boek oorspronkelijk Griekstalig was. De schrijver heeft geen pogingen ondernomen om zijn tekst - vanaf 2:19 - fatsoenlijk te laten aansluiten op deze brieven.

In zijn eigen voorwoord (2:19-32) gaat de schrijver in op zijn behandeling van de stof: de geschiedenis die hij hier samenvattend navertelt, moest vooral onderhoudend en toegankelijk zijn. Wat volgt wordt inderdaad smeuïg gebracht, maar soms ook behoorlijk onsamenhangend. Het lijkt erop dat hij bij het selecteren en samenvatten van de verhalen vooral dat materiaal heeft gekozen dat de gevolgen van trouw en ontrouw jegens de God van Israël in beeld brengt.

Heeft betrekking op:

2 Makkabeeën 1:1-2:32