Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Introductie van Jezus

Het evangelie van Marcus begint niet met Jezus maar met een kort verhaal over Johannes de Doper. Pas in Marcus 1:9-15 wordt Jezus geïntroduceerd, als hij zich door Johannes laat dopen. Daarna reist hij naar het meer van Galilea. Hij kiest zijn discipelen en begint met zijn onderricht. Daarnaast geneest hij zieken en drijft hij demonen uit. Al snel komt Jezus in conflict met de religieuze autoriteiten.

Heeft betrekking op:

Marcus 1:1-3:6