Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Jeruzalem in verval. Mattatias

Het eerste Makkabeeën-boek beschrijft de opstand van de Makkabeeën (of Hasmoneeën), de priester-vorsten van Judea, tegen hun Seleucidische overheersers. Daarnaast behandelt het de burgeroorlog tussen de Hasmoneeën en hun Judese tegenstanders.

Hoofdstuk 1 begint met de voorgeschiedenis van de opstand, en grijpt daarvoor zelfs terug naar Alexander de Grote (1:1-7). Vanaf 1:11 wordt beschreven hoe de Joden ten tijde van Antiochus IV Epifanes afvallig beginnen te worden van hun tradities. Antiochus verovert Jeruzalem en schaft de Joodse godsdienst helemaal af. In deze ellendige situatie ontketent de priester Mattatias het verzet (hoofdstuk 2). Hij is de eerste leider van de opstand. Als hij zijn dood voelt naderen, draagt hij zijn taak over aan zijn zonen.

Heeft betrekking op:

1 Makkabeeën 1:1-2:70