Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Jeugdverhalen van Johannes en Jezus

Na een korte proloog begint het evangelie volgens Lucas met de jeugdverhalen van Johannes de Doper en Jezus, die overigens nergens anders zo uitvoerig verteld worden. De engel Gabriël kondigt de beide geboortes aan, Johannes en Jezus worden geboren en we horen nog van de twaalfjarige Jezus die in de tempel de schriftgeleerden verbaast met zijn inzicht in de Schriften.

Heeft betrekking op:

Lucas 1:1-2:52