Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Jona op de vlucht

Het boek Jona kan worden beschouwd als een tweeluik: hoofdstuk 1-2 en hoofdstuk 3-4. Bij vergelijking van beide delen zien we duidelijke overeenkomsten en herhalingen. De soms minimale verschillen die we aantreffen, krijgen natuurlijk extra betekenis. Vergelijk bijvoorbeeld 1:1-3 met 3:1-3.

Het eerste deel begint met de roeping van Jona. ‘En Jona maakte zich gereed, maar ...’ Op het eerste gezicht lijkt de profeet gewoon te gehoorzamen, maar in werkelijkheid gaat hij de andere kant op, steeds verder ‘weg van de HEER’. De HEER laat hem echter niet zomaar gaan. In de vliegende storm die volgt, is het alle hens aan dek om aan het oordeel te ontkomen. Maar terwijl de bemanning beseft dat het hier gaat om een godsoordeel, lijkt de ernst van de zaak nog niet tot Jona te zijn doorgedrongen. Onder erkenning van Gods macht om te doen wat hij wil (1:14), gooien de zeelieden Jona uiteindelijk in zee. Wanneer de zee dan tot bedaren komt, en de mannen zo wonderbaarlijk gered zijn, brengen ze de HEER een offer.

Heeft betrekking op:

Jona 1:1-16