Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Mordechais droom

Het deuterocanonieke boek Ester (Grieks) volgt het verhaal van het Hebreeuwse boek; zie de daar beschreven hoofdlijnen1. Verstoting van Wasti. Een essentieel verschil tussen beide is de rol die God in het verhaal wordt toebedeeld: terwijl God in het oudtestamentische bijbelboek helemaal ongenoemd blijft, is hij in de deuterocanonieke versie de hoofdrolspeler geworden. Dat wordt dadelijk bij het begin van het boek, in de eerste van de zes toevoegingen, duidelijk: Mordechai heeft een droom waarin hij ziet wat God van plan is (vs. 11), al begrijpt hij er in dit stadium nog weinig van. (Aan het eind van het boek, in Toevoeging F, komen we op deze droom terug en valt alles op zijn plaats.)

Heeft betrekking op:

Ester Grieks A:1-11