Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Orde in Gods huis

In de drie zgn. 'pastorale brieven'De pastorale brieven worden aanwijzingen gegeven voor de herderlijke zorg binnen de gemeente. Daarbij gaat 1 Timoteüs vooral over de kerkelijke ambten; 2 Timoteüs is als afscheidsbrief gecomponeerd en verplicht de gemeente aan de leer van Paulus; Titus ten slotte heeft vermoedelijk gediend als ondersteunend getuigenis voor 1 Timoteüs. In alledrie de brieven wordt ook gewaarschuwd tegen dwaalleer, al wordt die niet erg concreet gemaakt.

In 1 Tim. 1 wordt Timoteüs' taak opnieuw geformuleerd; dit gedeelte wordt afgesloten met de opdracht aan Timoteüs te bidden voor alle mensen (2:1-7). In hoofdstuk 2 en 3 volgen aanwijzingen voor gemeenteleden en ambtsdragers. Nadat de auteur in één vers mannen heeft gezegd hoe zij dienen te bidden (2:8), roept hij in 2:9-15 vrouwen op zich te gedragen conform de geldende fatsoensnormen. Hoofdstuk 3 is gewijd aan aanwijzingen voor diakenen en opzichters.

Heeft betrekking op:

1 Timoteüs 1:1-3:13