Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Paulus en de Tessalonicenzen

Deze brief valt in twee hoofddelen uiteen. Het eerste deel (hoofdstuk 1-3) gaat over de goede relatie die Paulus heeft met de gemeente in Tessalonica. Het is vanwege die relatie dat Paulus zijn lezers in het tweede deel kan aansporen.

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 1:1-3:13