Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Proloog

Na de introductie van de auteur als zoon van David en koning in Jeruzalem, begint het boek Prediker met po√ęzie. In tien verzen wordt de teneur gezet voor de rest van het boek. In 1:2 vinden we een puntige samenvatting van het algemene thema: 'Lucht en leegte, alles is maar leegte.'

Heeft betrekking op:

Prediker 1:1-11