Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

1. Ramp en onheil

Het boek Joël bestaat uit twee delen: 1:1-2:17 en 2:18-4:21. (In sommige vertalingen telt het boek maar drie hoofdstukken; in die gevallen wordt het korte derde hoofdstuk gerekend als het slot van hoofdstuk 2.) Tussen beide delen is er een wending. Het deel vóór de wending bevat een schildering van het aanwezige en nog komende onheil - de dag van de HEER. De profeet plaatst de ramp die zich in zijn land voltrekt - een sprinkhanenplaag - in het perspectief van de naderende dag van de HEER. Deze dramatische schets mondt uit in een even dramatische oproep tot inkeer (2:12-17).

Heeft betrekking op:

Joël 1:1-2:17